Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Antagna och laga kraftvunna planer

Detaljplaner som vi har handlagt med utökat förfarande godkänns efter granskning i samhällsbyggnadsnämnden och antas i kommunfullmäktige. Detaljplaner som handlagts med standard förfarande antas i samhällsbyggnadsnämnden. Se vidare under planprocessen.

Nyligen antagna, godkända och laga kraftvunna planer

För detaljplaner som vunnit laga kraft före 2012, se Gällande detaljplaner under Relaterad information.

Alafors

Bohus/Surte

Nol

Nödinge

Älvängen

Övriga orter

Detaljplaner för E45 och Norge/Vänerbanan

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den