Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Gällande detaljplaner

Bor jag inom detaljplanelagt område? Vad finns det för bestämmelser för byggande, färgsättning med mera där jag bor? Det här är frågor som man ofta ställer sig i samband med till exempel en bygglovsansökan eftersom bygglovsreglerna kan se lite olika ut beroende på om du bor inom detaljplanelagt område eller inte.

Så här går du till väga för att hitta svaret:

  • Klicka på Kommunkartan Länk till annan webbplats.
  • Klicka på BYGGA, BO & MILJÖ i den vita rutan.
  • Klicka i rutan för Gällande detaljplaner eller Pågående detaljplanering.
  • Zooma in det aktuella området för att kunna urskilja områdets plangränser.
  • Klicka på aktuellt område på kartan.
  • Du ser nu vilken plan (nummer) som gäller. Klicka på länken under Mer information
  • Du kommer till en sida där du kan se plankartan med bestämmelser och vissa planhandlingar som pdf-filer.

Saknas det information om den plan du söker så är du välkommen att kontakta oss på samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den