Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Pågående planer

Här kan du ta del av planuppdrag som pågår i kommunen. I samband med samråd eller granskning/utställning finns förslagen utställda på kommunhuset i Alafors.

Under relaterad information kan du ta del av planförslag som för närvarande är föremål för samråd eller utställning/granskning.

Alafors

 1. Detaljplan för bostäder inom del av Ledet 1:1
 2. Detaljplan för verksamheter inom Äskekärr 3:4 med flera
 3. Detaljplan för bostäder inom del av Rished 7:1
 4. Detaljplan för verksamheter inom Osbacken 1:28 med flera
 5. Detaljplan för camping inom Häljered 2:6 med flera

Bohus

 1. Detaljplan för industriändamål och kontor vid Stora Viken

Nol

 1. Detaljplan för bostäder, handel och skola inom Nol 18:44 och Nol 18:1
 2. Detaljplan för skolverksamhet inom Nol 2:145
 3. Detaljplan för Nol Norra

Nödinge

 1. Detaljplan för bostäder inom Nödinge 5:134 med flera
 2. Detaljplanering för Nödinge centrum
 3. Detaljplan för bostäder inom Nödinge – Stommen 7:1 med flera
 4. Detaljplan för bostäder inom Backa 1:13 med flera

Surte

 1. Detaljplan för bostäder inom Surte 7:1
 2. Detaljplan för bostäder inom Surte 1:271

Älvängen

 1. Detaljplan för bostäder och centrumverksamhet inom Utby 2:76 med flera (centrala Älvängen)
 2. Detaljplan för bostäder inom Utby 2:27
 3. Detaljplan för verksamhetsändamål inom del av Svenstorp 1:172 med flera
 4. Detaljplan 470 - ändring inom Starrkärr 4:60 med flera
 5. Detaljplan för bostäder inom Paradiset
 6. Detaljplan för bostäder inom Utby 20:1 med flera (Gustavas plats)
 7. Upphävande av del av Byggnadsplan för del av Älvängens stationssamhälle (plan 411)

Övriga orter

 1. Detaljplan för bostäder inom Skepplanda 8:4 med flera
 2. Detaljplan för bostäder inom Båstorp 6:7 med flera

Övergripande planer

 1. Fördjupning av översiktsplanen för bostäder vid Brandsbobergen

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenterlänk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den 2020-09-01