Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Detaljplan för bostäder, handel och skola inom Nol 18:44 och Nol 18:1

Flygfoto över södra Nol med markerat område för detaljplanen

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget vid Gallåsvägen i södra Nol och innefattar idag en förskola med parkering, en mindre handelslokal, en återvinningsstation samt gräsytor med enstaka planterade lövträd. Planområdet är cirka 1,26 hektar stort. Det är mellan 200 och 500 meter till närmsta busshållplats och cirka 1,5 kilometer till pendeltågsstationen i Nol. Separat gång- och cykelväg finns på hela sträckan.

Syfte

Planens syfte är att möjliggöra för fler bostäder i kollektivtrafiknära områden, öka antalet förskoleplatser samt att bidra till en ökad befolkning i kommunen.

Planprocessen

Planen bedrivs med standard förfarande enligt PBL (2010:900, SFS 2014:900).

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenterlänk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den 2020-02-20