Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Detaljplan för bostäder inom Nödinge 5:134 mfl

Ortofoto över planområde

Områdesbeskrivning

Planområdet är ca 8 000 m² och ligger i anslutning till Gamla Kilandavägen och Fyrklövergatan, cirka 600 meter från pendeltågstationen i centrala Nödinge. Planområdet består av kuperad och delvis skogsbevuxen mark som till största del utgörs av en slänt i sydväst läge.

​Syfte

Planeringens syfte är att möjliggöra för byggnation av bostäder i området och att skapa förutsättningar för lokaler med centrumändamål i bottenvåningarna mot gatan.

Planprocessen

Samhällsbyggnadsnämndens beslut om antagande upphävdes av Mark- och miljödomstolen i november 2017.
Detaljplanprocessen tas nu upp på nytt. Planarbetet bedrivs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900, SFS 2014:900).

Tidigare förslag på planhandlingar

Planbeskrivning 2016-11-23PDF
Plankarta med bestämmelser 2016-11-23PDF

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

 

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

 

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

 

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2018-08-30 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.