Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Detaljplan för bostäder inom Utby 2:27

Flygfoto över södra delen av centrala Älvängen

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger utmed Göteborgsvägen i centrala Älvängen, cirka 700 meter från pendelstationen. Området är cirka 0,7 hektar stort och angränsar till en bussdepå och ett verksamhetsområde. Marken är privatägd.

Syfte

Planens syfte är att möjliggöra för fler bostäder i ett kollektivnära område.

Planprocessen

Planen bedrivs med standardförfarande enligt PBL, Plan- och bygglagen (2010:900, SFS 2014:900). Nu arbetar vi med att ta fram samrådshandlingar.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenterlänk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den