Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Detaljplan för skolverksamhet inom del av Utby 2:4 och 30:1

Flygfoto över centrala Älvängen

Detaljplanen har ärendenummer PLAN.2022.16

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger mitt i Älvängen vid Kronogården och Madenområdet. Området är cirka 10 hektar stort och består idag av förskola och högstadieskola samt tillhörande sporthall och idrottsanläggning. Marken ägs av kommunen.

Syfte

Planens syfte är att planera för en fördubbling av antalet elever till 2032. Detta med anledning av framtidens ökade behovet av skolplatser.

Planprocessen

Planarbetet bedrivs med utökat planförfarande enligt plan och bygglagen (PBL) 2010:900.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den