Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Detaljplan för skolverksamhet inom Nol 2:145

Ortofoto med plangräns för Nol 2:145

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i södra Nol intill ett bostadsområde, en idrottsanläggning samt ett natur- och rekreationsområde. Planområdet är cirka 0,7 hektar stort och består av en befintlig förskola med lekplats och en bollplan. Marken ägs av kommunen.

Syfte

Planens syfte är att genom en utökning av skolverksamheten i Nolängens förskola tillgodose behovet av förskoleplatser i takt med att befolkningen ökar i området.

Planprocessen

Planen bedrivs med standard förfarande enligt PBL (2010:900, SFS 2014:900)

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenterlänk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den