Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Detaljplan för verksamhetsändamål inom del av Svenstorp 1:172 med flera

Flygfoto över handelsplats norra i Älvängen med rödmarkerat planområde

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger i anslutning till Göteborgsvägen i norra utkanten av Älvängen. Området är cirka 6 000 kvadratmeter stort och ligger i direkt anslutning till verksamhetsområdet i Svenstorp.

Syfte

Planens syfte är att omvandla del av fastigheten Svenstorp 1:172 från allmän platsmark till kvartersmark med användning industri, handel och kontor. Syftet är också att ta med intilliggande dikesområden och göra om dessa till allmän platsmark.

Planprocessen

Planen bedrivs med begränsat standardförfarande enligt PBL (2010:900, SFS 2014:900).

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenterlänk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den 2020-04-17