Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Detaljplanering för Nödinge centrum

Områdesbeskrivning

Området berör Nödinges centrum, i direkt anslutning till stationen. Området består av flack exploaterad centrum- och verksamhetsmark och är ca 20 hektar stort.

Syfte

Syftet är att pröva lämpligheten av planområdet för i huvudsak ändamålen centrum, bostad, handel, kontor, verksamhet, parkering, skola och vård.

Planprocessen

Planarbetet påbörjades med ett skissuppdrag för hela området. Skissförslagen  utgör inspirationsunderlag för stadsutvecklingen i Nödinge centrum.

Här kan du läsa mer om skissuppdragetöppnas i nytt fönster.

Planen bedrivs med utökat förfarande enligt PBL (2010:900, SFS 2014:900).
Arbete med att ta fram samrådshandlingar pågår.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Sidan kontrollerades av:

den 2018-10-31 

 

KOMMUNKARTA

I kommunkartan hittar du förskolor,
äldreboenden, badplatser, bibliotek,
detaljplaner och mycket mer.

Öppna kommunkartan i nytt fönster >> länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karta över var du hittar förskolor, lekplatser, äldreboenden med mera.