Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Servicedeklaration detaljplan

Varför och när krävs detaljplan?

Det huvudsakliga syftet med detaljplaneläggning är att pröva markens lämplighet för ett visst ändamål, till exempel bostadsbebyggelse. Det är kommunen som genom sitt planmonopol avgör när och var en detaljplan ska upprättas. Initiativet till planläggning kan komma från kommunen, en privat fastighetsägare eller byggherre. En detaljplan kan bland annat krävas vid nybyggnad av områden, vid förändring av en fastighet eller för att skydda och bevara värdefulla miljöer.

Hur går det till?

Handläggningen av detaljplaner är reglerad i plan- och bygglagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och innefattar olika skeden, som program, samråd, granskning och antagande. Förfarandet innebär att allmänna intressen vägs mot enskilda. Under processen ges fastighetsägare, boende, allmänhet, föreningar och myndigheter möjlighet till insyn och påverkan. För att kunna bedöma byggnationens lämplighet kan olika frågor behöva utredas djupare under planarbetet, till exempel utformning, geoteknik, trafik och naturmiljö.

För handläggningen av detaljplaner tas en avgift ut för det arbete som läggs ner. När arbetet med detaljplanen påbörjas görs en uppskattning av tidsåtgång och utifrån detta bedöms kostnaden för handläggningen. Eftersom planprocessen är relativt lång och svåröverskådlig kan både tidplan och kostnad förändras under arbetet. Vi håller dig informerad om sådana förändringar.

Vi lovar att

  • ge dig ett vänligt, korrekt och personligt bemötande, och utan onödigt dröjsmål svara på dina frågor.
  • i ett tidigt skede ge dig besked om uppskattad handläggningstid och kostnad.
  • så tidigt som möjligt meddela dig om vilket utredningsbehov som finns för att kunna bedriva planarbetet.
  • ha en kontinuerlig kontakt med dig för att informera om arbetet och meddela förändringar i tidplan och kostnad.

Vi förväntar oss av dig att

  • du fyller i din ansökan tydligt och så fullständigt som möjligt samt bifogar de kartor och handlingar som behövs för att kunna behandla ärendet.
  • du informerar handläggaren om eventuella förändrade förutsättningar i projektet under arbetets gång.
  • du återkommer med besked i frågor som krävs för att komma vidare med planarbetet.
  • du har förståelse för att allmänna och enskilda intressen beaktas vid handläggning.

Om servicedeklarationer

Lämna dina åsikter

Säg vad du tycker om det vi gör genom att fylla i vårt synpunktsformulär eller skicka e-post till kommun@ale.se. Du är också välkommen att ringa oss på telefon 0303-70 30 00.

Vad är en servicedeklaration?

Ale kommun är till för dig som bor och verkar här. Vi vill ge god service och hålla hög kvalitet på våra tjänster. Därför har vi tagit fram servicedeklarationer som är en del av kommunens kvalitetsarbete. En servicedeklaration beskriver vad du som använder vår service och våra tjänster kan förvänta dig av verksamheten.

För mer information

Vi nås via kommunens Kontaktcenter, telefon 0303-70 30 00. Du kan också skicka e-post till kommun@ale.se

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2017-10-24 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.