Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Detaljplaner

I Nödinge arbetar vi med ett flertal detaljplaner. Här nedan har vi samlat de projekt som är aktuella.

Detaljplanering Nödinge centrum

Kommunen arbetar med detaljplanering för Nödinge centrum. Arbetet utgår från den fördjupade översiktsplanen för Nödinge. Planarbetet startade med ett skissuppdrag för att få fram olika idéer och förslag. Fyra arkitektteam fick skissa på området under våren 2017. De olika förslagen presenterades och en medborgardialog hölls. Underlagen har legat till grund för ett planförslaget som var på samråd under sommaren 2020. Planförslaget ställdes ut för granskning mellan den 5 september - 15 oktober 2021.

För detaljplanearbetet läs mer här: Detaljplanering för Nödinge centrum

Detaljplanering Nödinge

I Nödinge pågår även ett antal övriga planprojekt för bostäder, skola och centrumändamål.

  1. Detaljplan för bostäder inom Nödinge 38:13 med flera (Klöverstigen)
  2. Detaljplan för bostäder inom Nödinge-Stommen 7:1 med flera
  3. Detaljplan för bostäder inom Nödinge 5:134 med flera
  4. Detaljplan för bostäder och skola inom Backa 1:13 med flera
  5. Detaljplan för bostäder och förskola inom Nödinge-Stommen 1:261 med flera
  6. Detaljplan för bostäder inom Nödinge 5:93
  7. Detaljplan för bostäder, förskola och park inom Nödinge 38:2 med flera

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den