Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Översiktsplan Ale 2021

– arbete pågår

Hur ska mark och vatten användas i Ale på trettio års sikt? Nu pågår framställning av förslag till samrådshandling av Ales översiktsplan (ÖP) 2021. Samrådet är det första steget i den formella processen enligt Plan- och bygglagen, planerat till början av 2021.


ÖP-labbet Torggatan 2 Älvängen

Hur ska mark och vatten användas i Ale på trettio års sikt?

Översiktsplanen är samhällsbyggnadsprocessens första fas. I översiktsplanen kommer kommunens högsta beslutande organ (kommunfullmäktige) att besluta hur den långsiktiga mark- och vattenanvändningen ska vara i Ale. Planen anger möjlig riktning för utveckling av tillväxten. Innan något byggs, hur det verkligen blir, prövas det i detaljplan eller bygglov.

Översiktsplanen arbetas fram tillsammans med medborgare, verksamma och politiker.

 

Relaterad information

  1.  

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenterlänk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den 2020-11-02