Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

2020-09-17

Ny översiktsplan på gång - koncept snart klart för tjuvkik!

ÖP-labbet Torggatan 2 Älvängen

ÖP-labbet Torggatan 2 Älvängen

Titta på konceptet som är tillgängligt mellan 1 och 28 oktober och lämna synpunkter för att påverka samrådshandlingen till oversiktsplan@ale.se

Översiktsplanen för Ale vision 2050 visar på möjlig utveckling för Ales tillväxt. Kommunen har ansvar för samhällsutvecklingen och avväger mellan olika allmänna och enskilda intressen i samhällsbyggnadsprocessen. Översiktsplanen anger i vilken riktning planeringen ska ske. Hur och vad som byggs prövas i detaljplan och bygglov och utförs av marknaden.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta hitlänk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den 2020-09-17