Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Översiktsplan 2021

Kommunen har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan (ÖP) som sträcker sig fram till år 2050. Nu är det dags för antagande av översiktsplanen.

Processen för ÖP-arbetet

Så kan du ta del av förslaget

Kommunen har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan som sträcker sig fram till år 2050. Tiden för samrådet var våren 2021 och utställningen var tillgänglig sommaren 2021.

  1. Länk till antagandehandling Länk till annan webbplats.

Så kan du lämna din synpunkt

I samband med utställning av översiktsplanen var det möjligt att lämna synpunkter. Resultatet kommer att presenteras för kommunfullmäktige under hösten 2021 i en antagandehandling.

De synpunkter som inkom under samrådet och utställningen har använts i arbetet. Synpunkterna är sammanställda med kommentarer i samrådsredogörelse och utställningsutlåtande.

Sidan kontrollerades av:

den