Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Tidsplan - ÖP 2021

Tidsplan för översiktsplan 2021

Från förslag till antagandebeslut

  • Vinter 2021 - Samråd.
    Förslaget har varit utställt. Samrådstiden 18 februari till 18 mars är slut.
  • Våren 2021 - Utställning.
    Efter insamling av synpunkter (samrådet) bearbetas förslaget utifrån de synpunkter som skriftligt framförts och därefter ställs det omarbetade förslaget till översiktsplan ut för granskning. Utställning för granskning hölls mellan 23 juni och 28 augusti 2021.
  • Hösten 2021 - Planerat för antagande i kommunfullmäktige
    Efter inkomna synpunkter på det nya förslaget (som ställdes ut för granskning) bearbetas förslaget en gång till och kan därefter läggas fram till kommunfullmäktige för antagande.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den