Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Vindbruksplan för Ale kommun

vindbruk, vindbruksplan

Eftersom Ale kommuns översiktsplan 07 inte behandlade markanvändning för vindbruk så togs ett tematiskt tillägg till översiktsplanen fram som ska utgöra underlag för en strukturerad utbyggnad av vindkraft i kommunen.

Vindbruksplan

I samband med framtagandet av Ale översiktsplan ÖP 2021 gjordes en översyn av Ale Vindbruksplan som togs fram 2007 och uppdaterades 2014. Den ursprungliga vindbruksplanen bedöms fortfarande vara aktuell när det gäller utpekade områden, riktlinjer och konsekvenser men något föråldrad avseende förutsättningar och teknik.

Översynen resulterade i en sammanfattning av vindbruksplanen med förutsättningar och teknik utifrån dagens situation. Sammanfattningen finns på kommunens digitala ÖP-plattform, Ale översiktsplan 2021  Länk till annan webbplats.under rubriken Tematiska tillägg/Vindbruksplan.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den