Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Nödinge småstad

Nödinge ska bli småstad. Nu startar vi förvandlingen!

I Nödinge arbetar vi med ett flertal detaljplaner. Här nedan har vi samlat de projekt som är aktuella.

Chalmers studentprojekt 2017

Under hösten 2017 har arkitektstudenter från Chalmers årskurs 3 haft Nödinge som sitt projektområde i deras kurs Stadslandskapet.

För att se deras projekt läs mer här: Chalmers studentprojekt 2017öppnas i nytt fönster

FÖP Nödinge

För att få ett helhetsgrepp på Nödinges framtida utveckling så har kommunen arbetat fram ett förslag till översiktsplan för Ale kommun, en fördjupning för Nödinge 2030. Förslaget antogs av kommunfullmäktige den 18 juni 2018. FÖP Nödinge vann laga kraft den 2019-04-12

Här kan du ta del av handlingar och utredningar i FÖP Nödingeöppnas i nytt fönster

Nödinge centrum

Kommunen har påbörjat detaljplanering för Nödinge centrum. Arbetet utgår från den fördjupade översiktsplanen för Nödinge. Planarbetet startade med ett skissuppdrag för att få fram olika idéer och förslag. Fyra arkitektteam fick skissa på området under våren 2017. Skissförslagen finns att se om du följer nedan länk.

För detaljplanearbetet läs mer här: Detaljplanering för Nödinge centrumöppnas i nytt fönster
länk till annan webbplats
För att se skissförslagen läs mer här: Skissuppdrag för Nödinge centrumöppnas i nytt fönster

Rapport från dialog Nödinge centrum

I samband med utställning av skissuppdragen i Nödinge genomfördes en dialog med invånarna. Dialogen och resultatet av den är sammanställt i en rapport. Rapporten finner du under relaterad information på denna sida.

Detaljplanering

I Nödinge pågår även ett antal övriga planprojekt för bostäder, skola och centrumändamål.

  1. Detaljplan för bostäder inom Nödinge-Stommen 7:1 med fleraöppnas i nytt fönster
  2. Detaljplan för bostäder inom Nödinge 5:134 med fleraöppnas i nytt fönster
  3. Detaljplan för bostäder och skola inom Backa 1:13 med fleraöppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2019-12-17 

 

KOMMUNKARTA

I kommunkartan hittar du förskolor,
äldreboenden, badplatser, bibliotek,
detaljplaner och mycket mer.

Öppna kommunkartan i nytt fönster >> länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karta över var du hittar förskolor, lekplatser, äldreboenden med mera.