Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Skissuppdrag Nödinge centrum

Ale kommun har genomfört ett skissuppdrag för Nödinge centrum där fyra arkitektteam har tagit fram skissförslag på området.

Illustration av Maria Kask

Illustration av Maria Kask

Skissuppdraget

I november 2016 gick Ale kommun ut med en inbjudan till arkitektkontor/team om att lämna in anbud för att vara med i skissuppdraget för Nödinge centrum. Det blev ett väldigt stort intresse för upphandlingen. När anbudstiden gick ut den 9 januari hade totalt trettio kontor från både Sverige och internationellt håll skickat in anbud, såväl stora som små, välkända och mindre kända. Av de 30 inkomna anbuden var det fyra arkitektteam som fick beslut om att vara med och skissa på området under våren 2017:

  • Erik Giudice Architects/Ramböll AB/ Noema culture & Place mapping
  • AART architects/Tredje Natur
  • Mandaworks AB/ÅF Infrastructure AB
  • Sito Oy/Voodoo Associates Ltd

Skissuppdraget omfattade att ta fram en innovativ stadsbyggnadsidé med särskilt fokus på att överbrygga barriärer och tillföra stadsbyggnadskvalitéer. Stråket från stationen och österut ska vara en bärare av Nödinges nya stadsmässiga identitet och skulle ges särskild tyngd i förslaget. Nödinge centrum ska präglas av en sammanhängande stadsstruktur med starka kopplingar till resten av orten. Med fokus på gående och cyklister ska orten erbjuda ett fullserviceutbud, vara platsen för folkliv, demokrati och arena för kultur. Här ska även ett nytt kommunhus byggas för en samlad kommunal förvaltning.

Medborgardialog

Den 6 maj 2017 fanns kommunen på plats på Ale torg och hade en medborgardialog där förslagen visades upp. Medborgarna som deltog hade möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter.
Det fanns även möjlighet att lämna synpunkter på förslagen under tiden 8 maj - 15 maj då förslagen fanns utställda på biblioteket i Nödinge samt på kommunens hemsida. De inkomna synpunkter har sammanställts i en rapport.

Läs rapporten här: Medborgardialog Nödinge centrumPDF

Detaljplanearbete

Skissuppdraget kommer att ligga till grund för det pågående detaljplanearbetet och utgör inspirationsunderlag för stadsutvecklingen i Nödinge centrum.

Läs mer här: Detaljplanering för Nödinge centrum

Förslagen

Här kan du ta del av de olika förslagen:

Trädgården vi älven

Erik Giudice Architects/Ramböll AB/ Noema culture & Place mappings vill skapa den matproducerande småstaden. Längs vägen byggs parkeringshus med park och växthus på taket. Innanför byggs 600 bostäder och mycket kontor. Vatten och översvämning används i stadens rum. Befintliga industribyggnader får ny och tillfällig användning.

Här är förslaget >>PDF

Delta

AART architects/Tredje Natur fokuserar på natur och topografi. Kullen, som både är en gångbro och en stationsbyggnad, knyter älven till centrum. Fler kullar, markparkering och byggnader blir en buffert mot vägen. Förslaget innehåller 300 nya bostäder, och stor yta för kontor och hotell.

Här är förslaget >>PDF

UAS -urbana oaser

Mandaworks AB/ÅF Infrastructure AB gör plats för 1500 nya bostäder i centrum. Viktiga funktioner samlas i tre stråk, det aktiva gula, det röda med kultur och handel och det gröna natur- och odlingsstråket. Närmast vägen byggs en skyddande glasfasad med parkeringshus och atrium med olika aktiviteter.

Här är förslaget >>PDF

By in my Backyard

Sito Oy/Voodoo Associates Ltd har lagt vikt vid vem som kan tänkas bo och verka i framtidens Nödinge. Här ordnas 900 bostäder i olika sorters kvarter. Bostadsbebyggelsen hålls ganska småskalig i två till fem våningar och blandas i kvarteren. Mot vägen byggs parkeringshus, handel och kontor.

Här är förslaget >>PDF

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Sidan kontrollerades av:

den 2019-01-17 

 

KOMMUNKARTA

I kommunkartan hittar du förskolor,
äldreboenden, badplatser, bibliotek,
detaljplaner och mycket mer.

Öppna kommunkartan i nytt fönster >> länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karta över var du hittar förskolor, lekplatser, äldreboenden med mera.