Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Ale i regionen

Ale kommun ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) som är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige.

Strukturbild för Göteborgsregionen

GR har tagit fram ett flertal styrdokument som ska vara vägledande för samhällsplaneringen inom kommunalförbundet. Av dessa är "Strukturbild för Göteborgsregionen" av särskild betydelse för samhällsplaneringen. Dokumentet ligger till grund för det gemensamma arbetet med att utveckla en långsiktigt hållbar struktur i regionen. Tillsammans med mål- och strategidokumentet "Hållbar tillväxt" utgör strukturbilden grunden för GR:s verksamhet inom samhällsbyggnad, klimat och miljö

Enligt strukturbilden är Ale kommun ett av huvudstråken som tillsammans ska utgöra ryggraden i Göteborgsregionen. Huvudstråken ska stärkas för att alla delar av regionen ska bli långsiktigt livskraftiga. Utvecklingen ska ske med stöd av attraktiv och kraftfull pendel- och regiontrafik.

Läs mer om Strukturbild för Göteborgsregionen Länk till annan webbplats. samt Hållbar tillväxt Länk till annan webbplats. på GRs hemsida.

 Bilden redovisar utvecklingen av:

  • Kärnan
  • Stadsområdet
  • Huvudstråken
  • Kustzonerna
  • Gröna kilarna
Göteborgsregionens kommunförbunds strukturbild

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den