Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Bostadsförsörjningsprogram

2017-01-30 antog kommunfullmäktige i Ale kommun ett nytt bostadsförsörjningsprogram som innehåller målsättningar och riktlinjer för kommunens bostadsförsörjning för perioden 2017-2021. Ett mål kommunen har är att befolkningstillväxten ska öka 3 % per år. Detta mål har 2019 ändrats till 1,9-2,4%. 


Programmet ska utgöra underlag för bland annat vår förvaltning, våra politiker och exploatörer vid bedömningar av förfrågningar, förhandlingar, prioriteringar och projekt som rör bostadsbyggande. 

Syfte

Bostadsförsörjningsprogrammets syfte är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och att skapa en balans mellan bostadsproduktion och kommunens ekonomiska möjligheter att tillhandahålla nödvändig infrastruktur i form av vägar, vatten och avlopp samt skolor och förskolor.

Planerat bostadsbyggande

Utöver bostadsförsörjningsprogrammet görs två gånger om året en uppdatering av dokumentet Planerat bostadsbyggande Ale kommun som mer detaljerat beskriver det planerade byggandet i de olika delområdena och när i tiden inflyttning beräknas ske.

Bostadsförsörjningsprogrammet och Planerat bostadsbyggande tillsammans med SCB:s aktuella helårsstatistik ligger sedan till grund för den årliga befolkningsprognosen.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den