Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Bostadsförsörjningsprogram

2017-01-30 antog kommunfullmäktige i Ale kommun ett nytt bostadsförsörjningsprogram som innehåller målsättningar och riktlinjer för kommunens bostadsförsörjning för perioden 2017-2021. Ett mål kommunen har är att befolkningstillväxten ska öka 3 % per år. Detta mål har 2019 ändrats till 1,9-2,4%. 


Programmet ska utgöra underlag för bland annat vår förvaltning, våra politiker och exploatörer vid bedömningar av förfrågningar, förhandlingar, prioriteringar och projekt som rör bostadsbyggande. 

Syfte

Bostadsförsörjningsprogrammets syfte är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och att skapa en balans mellan bostadsproduktion och kommunens ekonomiska möjligheter att tillhandahålla nödvändig infrastruktur i form av vägar, vatten och avlopp samt skolor och förskolor.

Planerat bostadsbyggande

Utöver bostadsförsörjningsprogrammet görs tre gånger om året en uppdatering av dokumentet Planerat bostadsbyggande Ale kommun 2019-2023 som mer detaljerat beskriver det planerade byggandet i de olika delområdena och när i tiden inflyttning kan ske.

Bostadsförsörjningsprogrammet och Planerat bostadsbyggande tillsammans med SCB:s aktuella helårsstatistik ligger sedan till grund för den årliga befolkningsprognosen.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

 

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

 

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

 

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2019-10-17 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.