Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Kulturarvsplan

Aletrakten är en gammal kulturbygd med rik och spännande historia. Överallt i bygden finns spår och lämningar alltifrån förhistorisk tid, såsom hällristningarna i Alvhem till modernare saker som Ale kulturrum  i Nödinge - listan på det som utgör Ales kulturarv kan göras lång.

Kultur i arv

I denna skrift presenteras ett urval av allt från det som format Ale och kan berätta kommunens historia. Kulturarvet är närvarande överallt men på några platser är det extra tydligt avläsbart. I skriften finns ett antal sådana miljöer beskrivna.

Skriften kan läsas fristående som den är men den är också en del i den kulturarvsplan som arbetats fram under 2006 och 2007. Planen ingår som en del i den kommunala översiktsplanen och pekar ut särskilt värdefulla miljöer samt åtgärder för att stärka hänsyn och kunskap kring kulturarvet.

Kulturarvsplan

Kulturarvsplanen består av tre delar (se nedan) och har tagits fram av Ale kommun i samverkan med Regionmuseum Västra Götaland, Länsstyrelsen i Västra Götaland och ett antal dialoggrupper med Alebor.

Handlingar

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den