Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Riktlinjer för byggnation på landsbygden

.

Landsbygden i Ale kommun erbjuder möjlighet till ett naturnära, lantlig boende samtidigt som man har kommunens tätorter och storstaden Göteborg inom räckhåll.

Detta avspeglar sig i ett relativt högt bebyggelsetryck i ett landskap som på många håll är präglat av en omfattande nyare villabebyggelse intill den mer traditionella jordbruksbebyggelsen. Då detaljplaner oftast saknas i dessa områden måste ansökan prövas på andra sätt; mot översiktsplanen, mot regler i Plan- och bygglagen samt mot Miljöbalken.

För att underlätta bedömningen och skapa förutsättningar för en snabb och enhetlig hantering har Ale kommun tagit fram Riktlinjer för byggnation på landsbygden. De gäller som underlag för bedömning av och för beslut i ärenden gällande ansökan om bygglov, förhandsbesked och detaljplan i dessa områden. De redovisar även hur bebyggelsen bör utvecklas för att åstadkomma en långsiktigt hållbar samhällsutveckling och en estetiskt tilltalande landskapsmiljö.

  1. Ladda ner riktlinjer för byggnation på landsbygdenPDF

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Sidan kontrollerades av:

den 2017-10-04 

 

KARTOR

Kommunkartan länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Här hittar du förskolor, äldreboenden,
detaljplaner och mycket mer.

Hemesterkartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Här hittar du utomhusaktiviteter,
sevärdheter och besöksmål i Ale.

Karta över var du hittar förskolor, lekplatser, äldreboenden med mera.