Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Vatten och avlopp

Vilka riktlinjer har du som privatperson när det gäller ditt privata dricksvatten och vilka lagar och föreskrifter måste det kommunala dricksvattnet följa?

Skillnad mellan privat och kommunalt vatten och avlopp

Det är stora skillnader mellan det enskilda och det kommunala dricksvattnet. För enskilt dricksvatten är lagar och föreskrifter inte lika strikta som för det kommunala dricksvattnet. Ditt enskilda dricksvatten kan du ta prover på när du vill medan det kommunala dricksvattnet måste följa Livsmedelsverkets regler. Det innebär att kommunalt dricksvatten tar prover regelbundet under året. Du som har enskilt dricksvatten har ansvar för hela din vattenanläggning, medan den som har kommunalt dricksvatten ansvarar från förbindelsepunkten, oftast servisventilen, och fram till huset.

Avloppshantering

Avloppshanteringen ser i stort sett likadan ut för enskild avloppsanläggning som det kommunala. Största skillnaden är att du som har en enskild avloppsanläggning, slamsuger din kammare och slammet transporteras till ett reningsverk.

För en del reningsverk så transporteras slammet till en rötningskammare som omvandlar slammet till biogas eller, som för kommunens lilla reningsverk, så går slammet till kompostering eftersom slammet innehåller växtnäring och mullbildande ämnen.

Spill- och dagvatten

Det kommunala avloppet är uppdelat i spill- och dagvatten. Spillvatten är det vatten som kommer från dusch, toalett, disk med mera, medan dagvatten är regn och snö. Denna separering gör vi för att minska belastningen på reningsverket samt för att separera förorenade spillvattnet från dagvattnet. De föroreningar som finns i dagvattnet är inte lika farliga för människors och djurs hälsa och miljö.

Fel på kommunala VA-ledningar efter kontorstid

Kontakta SOS på telefonnummer: 031 - 703 14 37

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den