Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Driftstörningar vatten och avlopp

Här hittar du information om pågående och planerade VA-arbeten, vart du kan vända dig eller vad du kan göra vid problem eller störningar med den kommunala vatten- och avloppsanläggningen.

VA-arbete Surte

Plats:

Talliden

Arbetet startar:

16 maj 2022

Arbetet förväntas vara klart:

Sommarn 2022

Typ av arbete:

Utbyte av dricksvattenledning

Mer information:

Talliden kommer vara avstängd mellan klockan 7-16 under entreprenadtiden och kommer skyltas. Om skylten är bortplockad är vägen öppen för trafik.

Vattnet kommer stängas av vid några tillfällen. Information skickas ut via SMS och hemsida, någon dag innan.

Registrering/avregistering av mobilnummer görs på kommunens sida SMS vid kris och störning.

Kontaktperson:

Kennie Henriksson, nås via Kontaktcenter 0303-70 30 00, eller vår personal på plats.

Karta över VA-arbete Talliden

Karta över VA-arbete Talliden


VA-arbete Älvängen

Plats:

Knaptorp
Etapp 2 Solhöjdsvägen

Arbetet startar:

Vecka 9

Arbetet förväntas vara klart:

Hela arbetet förväntas vara klart hösten 2022

Typ av arbete:

Utbyte av dricks- och dagvattenledningar

Mer information:

Arbetet kommer att utföras i etapper. Berörda fastighetsägare kommer bli informerade under arbetets gång.

Solhöjdsvägen kommer vara avstängd i perioder mellan klockan 7-16 under entreprenadtiden och kommer skyltas. Välj Brattåsvägen istället.

Vattnet kommer stängas av vid några tillfällen. Information skickas ut via SMS och hemsida, någon dag innan.

Registrering/avregistering av mobilnummer görs på kommunens sida SMS vid kris och störning.

Kontaktperson:

Tony Hammarberg, nås via Kontaktcenter 0303-70 30 00, eller vår personal på plats.

Karta över berörda gator i etapp 2 i Knaptorp, Älvängen

Karta över berörda gator i etapp 2 i Knaptorp, Älvängen


VA-arbete Alafors

Plats:

Alingsåsvägen, Lindängsvägen och Bergsstigen

Arbetet startar:

Vecka 4 2022

Arbetet förväntas vara klart:

Slutet av april 2022

Typ av arbete:

Utbyte av dricks-, spill- och dagvattenledningar

Mer information:

Arbetet kommer att utföras i etapper. Berörda fastighetsägare kommer bli informerade under arbetets gång.

Under pågående arbete kommer framkomligheten vara begränsad och kommer att skyltas och dirigeras på ett tydligt sätt.
Omdirigering av trafik gäller främst trafik på Lindängsvägen.

Vattnet kommer stängas av vid några tillfällen. Information skickas ut via SMS och hemsida, någon dag innan.

Registrering/avregistering av mobilnummer görs på kommunens sida SMS vid kris och störning.

Kontaktperson:

Kennie Henriksson, nås via Kontaktcenter 0303-70 30 00, eller vår personal på plats.

Karta över arbetet vid Alingsåsvägen och Lindängsvägen i Alafors

Karta över arbetet vid Alingsåsvägen och Lindängsvägen i Alafors


Detta gäller vid en vattenavstängning

  • Betrakta alltid ledningarna som trycksatta under hela avstängningstiden. Du ska inte lämna kranar öppna eller utföra egna arbeten på ledningar under samma tid.
  • Vattnet kan kortvarigt bli missfärgat efter en avstängning. Spola ur kranarna tills missfärgningen försvinner, sen kan du använda vattnet som vanligt.
  • Observera att tidsangivelserna är ungefärliga och kan ändras utan särskilt meddelande

Tips

  • Tappa upp dricksvatten i god tid innan avstängningen och ställ i kylen.
  • Fyll en hink med vatten för att kunna spola i toaletten.
  • Undvik att diska eller tvätta under vattenavstängningen.

Felanmälan

Vid driftstörning eller fel på kommunala vatten- och avloppsledningar, kontakta kommunen och anmäl felet. Kommunen ansvarar för och åtgärdar fel på de kommunala ledningarna. Är du osäker på vem som har ansvaret, se ABVA Pdf, 7 MB..

Under kontorstid, ring Kontaktcenter.
Telefon: 0303-70 30 00

Kvällar och helger, ring SOS Larmcentral.
Telefon: 031-703 14 37

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den