Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Driftstörningar vatten och avlopp

Här hittar du information om pågående och planerade VA-arbeten, vart du kan vända dig eller vad du kan göra vid problem eller störningar med den kommunala vatten- och avloppsanläggningen.


VA-arbete Bohus

Plats

Korsningen vid Skårdalsvägen och Sandliden

Arbetet startar:

Vecka 15, 2023

Arbetet förväntas vara klart:

Fredag vecka 15, 2023

Typ av arbete:

Utbyte av dricksvattenledningar

Mer information:

Framkomligheten kommer att vara begränsad under vecka 15.

Från och med v.10 kommer vattnet att provstängas i större delar av Bohus, detta kan orsaka dåligt tryck i ledningarna och missfärgat vatten.

Berörda fastighetsägare kommer bli informerade via sms-utskick under arbetets gång.

Registrering/avregistering av mobilnummer görs på kommunens sida SMS vid kris och störning.

Kontaktperson:

Kennie Henriksson, nås via Kontaktcenter 0303-70 30 00, eller vår personal på plats.

Karta över området för planerat arbete. Markeringen visar korsningen mellan Skårdalsvägen och Sandliden

Karta över området för planerat VA-arbete, röd markering visar ungefärlig plats för arbetet.

VA-arbete Bohus

Plats:

Källtorpsvägen

Arbetet startar:

Vecka 6, 2023

Arbetet förväntas vara klart:

Hösten 2023

Typ av arbete:

Utbyggnad av kommunalt VA

Mer information:

Framkomligheten kommer periodvis att vara begränsad och gångbanor kan bli helt avstängda.

Berörda fastighetsägare kommer bli informerade under arbetets gång.

Vattnet kommer stängas av vid några tillfällen. Information skickas ut via SMS och hemsida, någon dag innan.

Registrering/avregistering av mobilnummer görs på kommunens sida SMS vid kris och störning.

Kontaktperson:

Tony Hammarberg, nås via Kontaktcenter 0303-70 30 00, eller vår personal på plats.

Karta över VA-arbete på Källtorpsvägen. Röd linje som sträcker sig över Källtorpsvägen visar vart VA-arbetet kommer att ske.

Karta över VA-arbete på Källtorpsvägen. Röd linje visar vart VA-arbetet kommer att ske.

VA-arbete Älvängen

Plats:

Kaveldunsvägen, Starrvägen, Sävvägen och Vassvägen

Arbetet startar:

Vecka 34

Arbetet förväntas vara klart:

Sommaren 2023

Typ av arbete:

Utbyte av dricks-, dagvatten och spillvattenledningar

Mer information:

Berörda fastighetsägare kommer bli informerade under arbetets gång.

Framkomligheten kommer vara begränsad, men tillfälliga vägar och parkeringar kommer byggas.

Vattnet kommer stängas av vid några tillfällen. Information skickas ut via SMS och hemsida, någon dag innan.

Registrering/avregistering av mobilnummer görs på kommunens sida SMS vid kris och störning.

Kontaktperson:

Kennie Henriksson, nås via Kontaktcenter 0303-70 30 00, eller vår personal på plats.

Karta över arbete vid Kaveldunsvägen, Starrvägen, Sävvägen och Vassvägen.

Karta över arbete vid Kaveldunsvägen, Starrvägen, Sävvägen och Vassvägen.


Detta gäller vid en vattenavstängning

  • Betrakta alltid ledningarna som trycksatta under hela avstängningstiden. Du ska inte lämna kranar öppna eller utföra egna arbeten på ledningar under samma tid.
  • Vattnet kan kortvarigt bli missfärgat efter en avstängning. Spola ur kranarna tills missfärgningen försvinner, sen kan du använda vattnet som vanligt.
  • Observera att tidsangivelserna är ungefärliga och kan ändras utan särskilt meddelande

Tips

  • Tappa upp dricksvatten i god tid innan avstängningen och ställ i kylen.
  • Fyll en hink med vatten för att kunna spola i toaletten.
  • Undvik att diska eller tvätta under vattenavstängningen.

Felanmälan

Vid driftstörning eller fel på kommunala vatten- och avloppsledningar, kontakta kommunen och anmäl felet. Kommunen ansvarar för och åtgärdar fel på de kommunala ledningarna. Är du osäker på vem som har ansvaret, se ABVA Pdf, 7 MB..

Under kontorstid, ring Kontaktcenter.
Telefon: 0303-70 30 00

Kvällar och helger, ring SOS Larmcentral.
Telefon: 031-703 14 37

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den