Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Enskilt vatten och avlopp

De fastigheter som inte är anslutna till det kommunala vatten- och avloppsnätet har enskilda anläggningar. Det är fastighetsägaren som är ansvarig för dessa anläggningar.

Enskilda brunnar kan vara grävda eller borrade och förse ett eller flera hushåll med vatten. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att vattnet håller dricksvattenkvalitet. Om det finns livsmedelsverksamheter som använder vattnet gäller annan lagstiftning. Vid uthyrning av bostäder kan annan lagstiftning gälla.

Enskilda avlopp kan vara utformade som markbäddar, infiltrationsbädd eller minireningsverk. Du som har en egen avloppsanläggning är själv ansvarig för att reningen är tillräckligt bra och uppfyller de krav och regler som finns. Du måste också stå för slamtömning av din tank.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den