Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Enskilt avlopp

När det inte är möjligt att ansluta en fastighet till kommunalt avlopp får man anordna ett enskilt avlopp. Sådana anläggningar ska alltid tillståndsprövas av kommunens miljömyndighet så att de uppfyller de krav som gäller.

Enskilt avlopp

Avloppsvatten från hushåll innehåller en mängd föroreningar som bland annat bakterier, kväve och fosfor. Utsläpp av avloppsvatten kan förorena dricksvatten samt orsaka övergödning och förorening av sjöar och vattendrag. Därför är det viktigt att rening av avloppsvatten fungerar på ett bra sätt.

Om man inte har möjlighet att ansluta sin fastighet till det kommunala avloppsnätet krävs rening i en så kallad enskild avloppsanläggning. Vilken typ av anläggning man ska välja beror på förhållandena på platsen. I många fall används en slamavskiljare för avskiljning av fasta partiklar och därefter renas det slamavskiljda avloppsvattnet i en infiltration i marken. Där det inte är möjligt att infiltrera blir det oftast istället fråga om att anlägga ett minireningsverk.

Tillstånd för anläggande av enskilt avlopp

Den som vill anlägga eller göra någon förändring i en enskild avloppsanläggning måste i förväg få tillstånd från Samhällsbyggnadsnämnden. Vänd dig till Verksamhet miljö för mer information. Blankett för ansökan om tillstånd till enskilt avlopp hittar du under e-tjänster, självservice och blanketter.

Avgift för prövning av tillstånd

För handläggning av ansökan om enskilt avlopp uttas en avgift på i normalfallet
5 950 kronor.

Slamtömning

En slamavskiljare ska normalt tömmas en gång per år. I undantagsfall kan Samhällsbyggnadsnämnden bevilja förlängt tömningsintervall för slamavskiljare. Kontakta Verksamhet miljö om du vill veta mer.

Husspekulant

I kommunens arkiv sparas den information som finns om enskilda avloppsanläggningar. Vill du veta vad en viss fastighet har för anläggning kan du därför höra av dig till Verksamhet miljö och fråga efter uppgifter.

Relaterad information

E-tjänster & blanketter

-tjänster, blanketter

  1. Ansök om enskilt avlopplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

 

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

 

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

 

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2019-02-18 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.