Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Slamtömning

Slamtömning administreras av renhållningen men utförs av en entreprenör som för närvarande är Renova Miljö. De levererar slammet till behandling i kommunala avloppsreningsverk. Hämtning av innehållet från slutna tankar, trekammarbrunnar och minireningsverk sker oftast en gång per år enligt bestämd körlista. Om det behövs kan vi tömma din avloppsanläggning flera gånger per år.

Budade tömningar

Budade tömningar till ordinarie pris utförs på helgfria torsdagar och ska beställas senast dagen före.

För budade slamtömningar under jul och nyår gäller följande:

För att få tömning under julveckan måste din beställning ha inkommit senast måndag 23 december kl 15.00. Tömningen kommer att ske fredagen den 27 december.

För att få tömning under nyårsveckan behöver vi ha din beställning senast måndag 30 december kl 15.00. Tömning utförs torsdag 2 januari.

Beställa tömning

För att beställa tömning kontaktar du renhållningens kundtjänst på telefon 0303-70 31 08 måndag-fredag kl 09.30-12.00 eller renhallning@ale.se. Du kan också ringa Kontaktcenter på telefon 0303-70 30 00 måndag-fredag 08.00-16.30. Alternativt använder du vår e-tjänstlänk till annan webbplats där du enkelt fyller i ett formulär.

Akuta tömningar

Vid akuta ärenden efter kl 16.30 vardagar samt helger och helgdagar ring Renova Miljös journummer 031-61 87 75. Vid akuta tömningar tillkommer akuttillägg

  1. Information om priser för slamtömning finns i renhållningstaxanPDF

Så här ser du till att avloppsanläggningen kan tömmas

Du som beställer tömning av slamavskiljare eller slutna tankar ska se till att transportvägen är i sådant skick att fordonet kan komma fram.

Du ska även se till att:

  • Lock ska kunna öppnas av en person, vara framgrävda och vid behov utmärkta.
  • Väg och lock är snöröjda
  • Avstånd mellan uppställningsplats för slamsugningsbil och slambrunn får inte överstiga 20 meter om inte särskilda skäl föreligger.

Tänk på att

Spola inte ner till exempel förpackningar, bindor, kondomer, tops, plastföremål, oljor eller lösningsmedel i toaletten. Främmande föremål kan ställa till besvär för din anläggning och försvåra tömningen.

Enskilt avlopp

För att anlägga ett enskilt avlopp krävs tillstånd.

  1. Information om att anlägga enskilt avlopp

Latrinhämtning

Ni som använder torrdass får sedan den 1 januari 2006 själva ta hand om latrinet Det finns till exempel goda möjligheter att kompostera latrin Fastighetsinnehavare kan efter ansökan till samhällsbyggnadsnämnden beviljas att kompostera latrin producerat på den egna fastigheten.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenterlänk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den 2020-06-23