Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Taxa och avgifter

Kommunalt vatten- och avlopp (VA) är en taxefinansierad verksamhet. Det betyder att kostnaden för kommunens VA-anläggning ska täckas av avgifterna i VA-taxan. Kommunfullmäktige beslutar om avgiften för kommunalt vatten- och avlopp.

Avgifterna delas in i anläggnings- och brukningsavgift

Anläggningsavgift

Är engångsavgiften som du betalar när din fastighet ska anslutas till den kommunala VA-anläggningen. Avgiften ska täcka kostnaderna för anslutning av nya abonnenter.

Exempel

Anläggningsavgift för ett enfamiljshus som är anslutet till vatten, spillvatten och dagvatten. Avgifterna redovisas inklusive moms.

  • 201 535 kr för fastighet med tomtyta på 800 kvadratmeter
  • 222 735 kr för fastighet med tomtyta på 1200 kvadratmeter

Brukningsavgift

Brukningsavgiften är en årlig avgift och består i sin tur av en fast och en rörlig del. Brukningsavgiften ska täcka kostnaderna för drift och underhåll av den allmänna VA-anläggningen.

Fast avgift

Alla fastigheter som har tillgång till någon kommunal vattentjänst betalar den fasta avgiften.

Rörlig avgift

Den rörliga avgiften tas ut per kubikmeter vatten som förbrukas inom en fastighet. Fastigheter med kommunalt vatten har oftast en vattenmätare installerad. Du betalar i förväg, normalt varje kvartal, efter en beräknad årsförbrukning som är baserad på den senaste avläsningen. För att du ska få en korrekt debitering ska du läsa av vattenmätarställningen årligen och skicka in den till oss. Läs mer om hur du gör på sidan vattenmätare och avläsning.

Exempel

Brukningsavgift för en bostadsfastighet (exempelvis en villa) som är anslutet till vatten, spillvatten och dagvatten och har en årsförbrukning på 150 kubikmeter vatten per år. Avgifterna redovisas inklusive moms.

  • Fast avgift/år: 4 700 kr
  • Rörlig avgift: 31,25 kr X 150 = 4 687,50 kr

    Totalt: 9 387,50 kr 

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den