Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Så ser din VA-faktura ut

Här ser du ett exempel på hur din faktura för VA-taxan från Ale kommun ser ut .

För flerbostadshus och bostadsrättsförening

Exempelfaktura med numrering och förklaring av respektive avgiftspost.

Det här är ett exempel som visar hur din faktura kommer att vara uppbyggd.

För flerbostadshus eller bostadsrättsförening kommer fakturan vara uppbyggd på följande sätt:

1. Avgift per kubikmeter, förbrukning

En rörlig avgift som baseras på er beräknade vattenförbrukning.

2. Grundavgift

En fast avgift som baseras på antal vattentjänster.

3. Bostadsenhetsavgift

En fast avgift som baseras på antalet bostäder.

4. Dagvattenavgift, per kvadratmeter tomtyta

En fast avgift beroende av storlek på tomtyta och hur den används.

Mer om VA-taxan och de olika avgiftsdelarna

För dig som bor i en- och tvåbostadshus

Bild på exempelfaktura för en- och tvåbostadshus.

Det här är ett exempel som visar hur din faktura kommer att vara uppbyggd.

Om du bor i en- och tvåbostadshus är din faktura uppbyggd på följande sätt:

1. Avgift per kubikmeter, förbrukning

En rörlig avgift som baseras på din beräknade vattenförbrukning.

2. Grundavgift

En fast avgift som baseras på antal vattentjänster.

3 Bostadsenhetsavgift

En fast avgift som baseras på antalet bostäder.

4. Dagvattenavgift

En bestämd dagvattenavgift för alla småhusfastigheter.

Mer om VA-taxan och de olika avgiftsdelarna

För dig som använder din fastighet som både verksamhet och bostad

Exempelfaktura med numrering och förklaring av respektive avgiftspost.

Detta är ett exempel som visar hur din faktura kommer att vara uppbyggd.

Om du använder din fastighet som både verksamhet och bostad kommer din faktura vara uppbyggd på följande sätt:

1. Avgift per kubikmeter, förbrukning

En rörlig avgift som baseras på din beräknade vattenförbrukning.

2. Grundavgift

En fast avgift som baseras på antal vattentjänster.

3 a. Bostadsenhetsavgift

En fast avgift som baseras på antalet bostäder.

3 b. Bostadsenhetsavgift, per 150-tal kvadratmeter BTA lokalyta

En fast avgift som baseras på storleken av lokalytan.

3 c. Antal kvadratmeter BTA lokalyta

En redovisning av lokalyta.

4. Dagvattenavgift

En fast avgift beroende av storlek på tomtyta och hur den används.

Mer om VA-taxan och de olika avgiftsdelarna

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den