Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Vattenmätare och avläsning

Innan du får tappa vatten från dricksvattenledningen ska en vattenmätare installeras i din fastighet. Vi kan då fakturera dig utifrån den mängd vatten ditt hushåll förbrukar. Nedan finns information om hur du ska förbereda plats för att vi ska kunna sätta upp en mätare i din fastighet och hur du ska göra när det är dags att läsa av din vattenmätare.

Vattenmätarens placering

Du som fastighetsägare/byggherre ska förbereda en plats där vi kan sätta upp vattenmätaren. Platsen och mätarkonsolen ska utföras enligt våra riktlinjer och platsen ska godkännas av oss innan mätaren monteras. Är inte platsen utförd korrekt när vi ska installera mätaren kan du som fastighetsägare bli debiterad för ett så kallat "förgävesbesök" enligt gällande VA-taxa.

 

Vattenmätaren är VA-huvudmannens egendom och ska placeras så att vi lätt kan komma åt den vid byte, reparation eller avläsning. Vattenmätaren måste vara skyddad mot frost, olämplig uppvärmning och den får inte tynga ner eller skada ledningen. Du får inte bygga in mätaren eller ställa tunga saker framför den. Vid installationstillfället plomberar vi mätaren. Plomberingen får ej avlägsnas.

Mätaravläsning

För att du ska få en korrekt avgift på din faktura ska du läsa av din mätare minst en gång om året och lämna in din mätarställning till oss. Lämnar du inte in den aktuella mätarställningen debiteras du en avgift som motsvarar den beräknade årsförbrukningen.  

Lämna in mätarställningen

Avläsningskort skickas ut tillsammans med fakturan som går ut i september, kvartal 3, varje år. På avläsningskortet finns information om hur du gör för att läsa av din mätaren och hur du lämnar in mätarställningen. Avläsningen ska göras inom tiden som anges på avläsningskortet.

Om vattenförbrukningen förändras under året kan du alltid lämna in en extra avläsning utöver den ordinarie avläsningen. Hör då av dig till vår VA-administration så hjälper våra administratörer dig att registrera avläsningen.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den