Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Ny överföringsledning mellan Älvängen och Ryaverket i Göteborg

Ale kommun planerar att bygga en överföringsledning för avloppsvatten från Älvängen till Ryaverket i Göteborg. Detta gör vi för att säkra att avloppsvatten från kommunen tas om hand på ett hållbart sätt nu och i framtiden.

Övesiktsbild Nol

Långsiktig investering i avloppsledning

När fler människor flyttar till Ale ökar belastningen på VA-ledningsnätet. Investeringen kommer leda till en långsiktighet och utökad ledningskapacitet som kommunen inte har idag. Idag renas avloppsvattnet från Älvängen, Skepplanda och Alvhem i kommunens avloppsreningsverk i Älvängen. Ett reningsverk som ligger nära Älvängens centrum och förutom den lukt som är svår att bygga bort från reningsverket skulle den äldre anläggningen också kräva omfattande ombyggnation för att leva upp till dagens krav. Befintligt reningsverk i Älvängen kommer att stänga när överföringsledningen är klar.

Vi kommer att bygga tre nya pumpstationer längs sträckan för överföringsledningen i Älvängen, Nol och Nödinge.

Idag är Göta älv både vår viktigaste dricksvattentäkt och tar dessutom emot en stor del av kommunens renade avloppsvatten. Länsstyrelsen i Västra Götaland har beslutat att Göta älv blir ett vattenskyddsområde. För att minska risken för påverkan från utsläpp från avloppsreningsverket i Älvängen är bygget av den nya ledningen extra viktig.

Ledning för dricksvatten i samma ledningsstråk

Med tanke på att kommunen växer finns också ett behov av att utöka kapaciteten för att leverera rent dricksvatten till fler invånare. För att säkra framtida behov lägger vi därför en ledning för dricksvatten längs samma ledningsstråk som avloppsledningen.

Om projektet

Projektet sker i partnering med ett företag som samarbetspartner. Entreprenören ska leda arbetet med att planera och genomföra projektet och upphandla övrig nödvändig kompetens tillsammans med beställaren, i ett samlat stort projekt.

Tidplan för projektet

  • Uppstart med entreprenör under 2023

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den