Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Översvämning, källare

Nedan beskrivs hur du kan gå tillväga om din fastighet drabbas av en översvämning och hur du enkelt kan förebygga olika slags källaröversvämningar.

Illustration: Mathias de Maré

Illustration: Mathias de Maré

Vid kraftig nederbörd, stopp i spillledning eller skadade dräneringsrör kan översvämningar uppstå. I ett hus med ett kombinerat system, det vill säga med spill- och dagvatten i samma ledning, kan vattnet enklare stiga upp ur toalettstolen, brunnen och andra anslutningar till din spillservis. Det är därför viktigt att placera värdefulla och känsliga saker högt upp eller att inte ha dem i en källare med golvbrunn ifall att en översvämning uppstår.

När skadan uppstår

Åtgärder man kan göra som fastighetsägare för att minska skadeverkningar om vattnet börja tränga upp ur toalett och golvbrunn:

 • Stäng eventuella ventiler på avloppsledningen.
 • Montera ett lock över golvbrunnarna eller täck dem med något tätande och ställ på ett tungt föremål.
 • Bryt elströmmen om det finns en risk för kortslutning.
 • Flytta undan ömtåliga föremål som kan skadas av vattnet.
 • Om inte vattnet sjunker sedan regnet har upphört bör VA-driftenheten kontaktas.
 • Kontakta räddningstjänsten för länspumpning.
 • Var noga med hygienen efter kontakt med avloppsvattnet.
 • Ordna hjälp med skadereglering och uttorkning.
 • Dokumentera händelsen.
 • Kontakta ditt försäkringsbolag och anmäl skadan

Om fel uppstår inom fastighets- och tomtgräns är det fastighetsägarens ansvar att avhjälpa felet. Kontakta företag som utför rörarbeten, länspumpning eller slamsugning.

Om du misstänker att kommunen är ansvarig för översvämning kan du skicka in en Anmälan om översvämning Pdf, 1 MB. till kommunen. 

Olika typer av källaröversvämningar

När vattnet tränger in genom avloppssystemet

Detta brukar drabba främst fastigheter som är anslutna till ett kombinerat system. Ibland kan även vatten tränga in under torrväder och orsaken är då stopp i avloppet. Antingen sitter stoppet på din servisledning på den egna fastigheten eller på den kommunala ledningen i gatan.

Du som fastighetsägare kan göra några skyddsåtgärder för att förhindra översvämningen:

 • Spola servisen ren från avlagringar som har bildats.
 • Åtgärda eventuella rotproblem av rötter som har växt in sig i ledningen.
 • Reparera eller lägg om servisledningen om den är dålig.
 • Spola inte ner något som inte har passerat kroppen, förutom toapapper.

Genom att lyfta på locket på den servisbrunn som normalt finns i förbindelsepunkten kan man avgöra om felet ligger på fastighetens ledning eller på kommunens ledning. Om det står vatten i servisbrunnen finns stoppet på kommunens lednings. Om det inte står vatten i servisbrunnen är stoppet på fastighetens ledning.

När vatten tränger genom källarens golv och väggar

Vid gamla hus brukar dräneringsledningarna ligga direkt anslutna till avloppsledningen. Det kan leda till att vattnet går igenom väggen eller golvet i källaren. En anledning till översvämningen kan vara att fastighetens dräneringssystem inte kan leda bort dränvattnet tillräckligt fort. Det kan bero på att det kommer mycket dränvatten från omgivande markområden.

Anledningen kan vara att:

 • Dräneringsrören är skadade.
 • Dräneringsrören är fulla av rötter.
 • Dräneringsrören är fulla av sand, lera och sten.
 • Anslutningsbrunnen till dagvattnet är delvis eller helt fylld med slam.

När vatten tränger igenom källarfönster, port eller andra öppningar

Ibland kan vattnet tränga in via ett fönster, port, dörr, med mera. För att förhindra det måste man hindra vattnet från den omgivande marken att rinna till huset.

Du som fastighetsägare kan göra några skyddsåtgärder för att förhindra översvämningen:

 • Installera en pump.
 • Bygg en vall runt de utsatta områden.
 • Sätt ett tak över källardörren/trappen.
 • Gör så att marken lutar bort från huset.

Forsar det vatten från gatan in till eran tomt kan det bero på igensatta rännstensbrunnar. Kontakta då rådande vägförening eller kontaktcenter på 0303-70 30 00.

Fel på kommunala VA-ledningar efter kontorstid

Kontakta SOS på telefonnummer: 031 - 703 14 37

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den