Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Översvämning, källare

Här beskrivs hur du enkelt kan förebygga och åtgärda olika slags källaröversvämningar.

Att förebygga översvämning

Undvik att förvara värdefulla och känsliga saker i en källare med en golvbrunn, eller placera dem högt upp. Särskilt i ett hus med ett kombineratsystem, det vill säga med spill- och dagvatten i samma ledning, då vattnet kan stiga upp ur toalettstolen, brunnen och andra anslutningar till din spillservis.

En lösning kan vara att installera ventiler som stängs manuellt. De automatiska ventilerna bör man för säkerhets skull också kunna stänga manuellt. Glöm då inte att sätta upp anslag om var avstängningsventiler finns och hur de används, både för din och för räddningstjänstens skull.

Åtgärder

Åtgärder man kan göra som fastighetsägare för att minska skadeverkningar om vattnet börja tränga upp ur toalett och golvbrunn:

 • Stäng eventuella ventiler på avloppsledningen.
 • Montera ett lock över golvbrunnarna eller täck dem med något tätande och ställ på ett tungt föremål.
 • Bryt elströmmen om det finns en risk för kortslutning.
 • Flytta undan ömtåliga föremål som kan skadas av vattnet.
 • Om inte vattnet sjunker sedan regnet har upphört bör man kontakta VA-enheten, Driftkontoret.
 • Var noga med hygienen efter kontakt med avloppsvattnet.
 • Kontakta ditt försäkringsbolag.

Olika typer av källaröversvämningar

När vattnet tränger in genom avloppssystemet

Detta brukar drabba främst fastigheter som är anslutna till ett kombinerat system. Ibland kan även vatten tränga in under torrväder och orsaken är då stopp i avloppet. Antingen sitter stoppet på din servisledning på den egna fastigheten eller på den kommunala ledningen i gatan.

Du som fastighetsägare kan göra några skyddsåtgärder för att förhindra översvämningen:

 • Spola servisen ren från avlagringar som har bildats.
 • Åtgärda eventuella rotproblem av rötter som har växt in sig i ledningen.
 • Reparera eller lägg om servisledningen om den är dålig.
 • Spola inte ner något som inte har passerat kroppen, förutom toapapper.

När vatten tränger genom källarens golv och väggar

Vid gamla hus brukar dräneringsledningarna ligga direkt anslutna till avloppsledningen. Det kan leda till att vattnet går igenom väggen eller golvet i källaren. En anledning till översvämningen kan vara att fastighetens dräneringssystem inte kan leda bort dränvattnet tillräckligt fort. Det kan bero på att det kommer mycket dränvatten från omgivande markområden.

Anledningen kan vara att:

 • Dräneringsrören är skadade.
 • Dräneringsrören är fulla av rötter.
 • Dräneringsrören är fulla av sand, lera och sten.
 • Anslutningsbrunnen till dagvattnet är delvis eller helt fylld med slam.

När vatten tränger igenom källarfönster, port eller andra öppningar

Ibland kan vattnet tränga in via ett fönster, port, dörr, med mera. För att förhindra det måste man hindra vattnet från den omgivande marken att rinna till huset.

Du som fastighetsägare kan göra några skyddsåtgärder för att förhindra översvämningen:

 • Installera en pump.
 • Bygg en vall runt de utsatta områden.
 • Sätt ett tak över källardörren/trappen.
 • Gör så att marken lutar bort från huset.

När vattnet strömmar från läckande installationer

Om till exempel tvättmaskinen går sönder kan vattnet strömma ut och orsaka översvämning.

För att förhindra det kan man:

 • Byta ut dåliga och äldre vatteninstallationer.
 • Om du reser bort en längre tid, stänga av huvudventilerna.
 • Installera särskilda avstängningsventiler på tvätt- och diskmaskin.

Fel på kommunala VA-ledningar efter kontorstid

Kontakta SOS på telefonnummer: 031 - 703 14 37

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den