Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Vattenskyddsområde

Råvatten är det vatten som används vid produktion av dricksvatten. Råvattnet till det kommunala dricksvattnet i Ale kommun kommer från Göta älv. Det är därför viktigt att vattnet i Göta älv skyddas mot utsläpp, föroreningar och sådan användning av mark och vatten som på sikt kan påverka vattenkvaliteten negativt.

Kring en del av Göta älv finns därför ett skyddsområde där speciella regler och skyddsföreskrifter gäller. Från 1 juli ändras vattenskyddsområdet. Företag kan behöva söka nya tillstånd. Mer information om det nya vattenskyddsområdet och dess konsekvenser finns på www.gavso.se Länk till annan webbplats..

Skyddsföreskrifter

Skyddsföreskrifterna gäller till exempel för:

 • avfalls- och avloppshantering
 • djurhållning
 • fordonstvätt
 • industriverksamhet
 • jord- och skogsbruk
 • markarbeten
 • sjöfart
 • vägar och transporter
 • värmepumpar och kylanläggningar
 • upplagsområden
 • uppställningsplatser

Vid olycka

Larma omedelbart Räddningstjänsten på telefonnummer 112 om det, inom vattenskyddsområdet Göta älv, inträffar en olycka i samband med transport av farligt gods eller andra trafikolyckor som innebär stor risk för utsläpp av föroreningar.

Det här kan du göra

Fastighetsägare och verksamhetsutövare i området ska, förutom att själva följa skyddsföreskrifterna, även hjälpa till att sprida information om skyddsområdet. Inte minst viktigt är det att fastighetsägare som hyr ut industrilokaler informerar sina hyresgäster om skyddsområdet och skyddsföreskrifterna.

Du som bor inom skyddsområdet kan hjälpa till att skydda vattenresurserna genom att exempelvis tvätta bilen på ett miljöriktigt sätt och undvika att använda bekämpningsmedel på tomtmark. Läs mer i Vattenskyddsföreskrifter för Göta älv Pdf, 2 MB. (14 FS 2004:212).

Göta älv

Skyddsområdet omfattar ett cirka 28 kvadratkilometer stort område från Lärjeholm i söder till Surte hamn i norr. Det tar tre timmar för vattnet att rinna från skyddsområdets norra gräns ner till råvattenintaget vid Lärjeholm.

Inom Ale kommun svarar Samhällsbyggnadsnämnden för tillsynen enligt skyddsföreskrifterna. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar även om de tillstånd som behövs enligt föreskrifterna. I Göteborgs kommun är det miljönämnden som har dessa uppgifter.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den