Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Driva besöksnäring i Ale

Under 2019–våren 2021 har vi särskilt fokus på besöksnäringen. Syftet med projektet är att stärka dig som ska starta eller utveckla ett företag/förening inom turism i Ale.

Om projektet

Under 2019 och 2020 har vi ett särskilt fokus på besöksnäringen här på Näringslivsenheten. Satsningen är möjlig tack vare medel från EU:s landsbygdsfond. Syftet med projektet är att stärka dig som ska starta eller utveckla ett företag/förening inom turism i Ale. Projektet ska leda till nya företag, nya/bättre produkter och tjänster samt nya samarbeten mellan företag och föreningar.

Mål med projektet

  • 10 nya eller vidareutvecklade tjänster/produkter
  • 6 nya företag
  • 8 nya samarbeten/nätverk mellan minst två företag/föreningar

Såhär arbetar vi för att nå målen

  • Affärsutveckling
  • Matchning
  • Lotsning
  • Nätverk

Projektet avslutades i april 2021.

Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Den europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling stöder EU:s politik för landsbygdsutveckling. Varje land inom EU tar fram ett landsbygdsprogram som ska bidra till landsbygdsutveckling. Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling kan ibland kallas för landsbygdsfonden.

Leader Längs Göta Älv

Längs Göta älv är ett Leaderområde i Västra Götaland. Leader är en samarbetsmetod inom EU:s landsbygdsprogramm med syfte att utveckla landsbygden. Området består av kommunerna Ale, Lilla Edet, Trollhättan och Vänersborg samt Göteborgstadsdelarna Angered, Norra Hisingen och Östra Göteborg.För perioden 2014-2020 finns en lokal utvecklingsstrategi Länk till annan webbplats. för området längs Göta Älv. Läs mer Länk till annan webbplats.

Leadermetoden

Leadermetoden Länk till annan webbplats. är en metod för att utveckla ett område utifrån lokala förutsättningar. I varje Leaderområde tar privat, ideell och offentlig sektor gemensamt fram en lokal utvecklingsstrategi där man kommer överens om vad man ska prioritera för insatser under kommande programperiod. Metoden bygger på samarbete mellan olika sektorer och aktörer i ett område utifrån lokala initiativ och förutsättningar. Metoden innebär att det är du som bor och verkar i området som driver och påverkar utvecklingen.

Själva ordet Leader är en förkortning av en fransk mening – Liaison Entre Actions de Dèveloppement de l´Economie Rurale. Det betyder "samordnade aktiviteter för ekonomisk utveckling på landsbygden".

Kontakt

Näringslivschef

Per Brohagen
per.brohagen@ale.se

Näringslivsutvecklare

Aida Karimli
aida.karimli@ale.se

Vill du ringa till oss?
Du når oss på 0303-70 30 00


Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den