Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Avfall och återvinning

I princip alla företag och verksamheter ger upphov till olika typer av avfall och du som utövare har ansvar för att avfallet blir omhändertaget på rätt sätt.

I kommunen ansvarar renhållningen för insamling av hushållsavfall. Exempel på hushållsavfall som företag och verksamheter alstrar kommer från fikarummet, köket och vid städning av lokaler.

Kontakta renhållningen om ditt företag behöver sophämtning. Vi kan också hjälpa ditt företag med att hämta tidningar och förpackningar.

Avgifter

Renhållningstaxan Pdf, 302 kB. reglerar kommunens avgifter och taxor för avfallshantering samt återvinning av avfall.

Besökskort till Sörmossens återvinningscentral

Som företagare kan du ansöka om ett återvinningskort och det görs genom att skicka in en ansökan, som du hittar under e-tjänster och blanketter Länk till annan webbplats.. Kortet får användas av alla medarbetare i företaget. Vill man ha ett extra kort kostar det 125 kronor. Varje besök innebär en avgift på 250 kronor och kommunen fakturerar besöksavgifterna till uppgiven företagsadresss.

Kortet är en värdehandling och företagsinnehavaren är ansvarig för de besök som görs med kortet. Det innebär att ett förlorat kort bör anmälas snarast. Ett borttappat, förlorat eller stulet kort ersätts mot en avgift om 125 kronor.

Tänk på att en lätt lastbil med en tjänstevikt upp till 3,5 ton är det största fordonet som får köra in på Sörmossen återvinningscentral för att lämna avfall.

Renhållningsordning

Varje kommun ska enligt miljöbalken och avfallsförordningen ha en
renhållningsordning. I renhållningsordningen ingår kommunens föreskrifter om avfallshantering och avfallsplan.

Föreskrifter om avfallshantering Pdf, 554 kB. innehåller bestämmelser om det avfall som uppkommer i kommunen. Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare är skyldiga att lämna hushållsavfall till renhållningen enligt de bestämmelser som anges i föreskrifterna.

Avfallsplanen Pdf, 30 MB. redovisar vart vi är idag och våra framtidsmål samt vilka åtgärder som planeras för att minska avfallets mängd och farlighet.

Förpacknings- och tidningsinsamling för företag

Information om var företag kan lämna förpackningar och tidningar finns på Fti:s hemsida Länk till annan webbplats..

Relaterad information

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den