Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Enskild verksamhet, etableringsfrihet

Regler för att etablera en enskild verksamhet

För att få rätt till bidrag för enskild verksamhet och enskild skolbarnsomsorg i form av förskola, familjedaghem (pedagogisk omsorg) och fritidshem ska kommunen godkänna verksamheten. För att kommunen ska kunna göra detta ska de krav som finns i Skollagen 2:a kap 3 § och 17 § gälla för verksamheten. I och med att kommunen godkänner och ger bidrag till verksamheten har kommunen också ett tillsynsansvar.

För att få en enskild verksamhet godkänd i Ale kommun måste den som ska ordna verksamheten lämna in en verksamhetsbeskrivning, en lista på styrelse eller motsvarande, ange planerad barngrupp och personalsammansättning samt ett budgetförslag.

Etableringsfriheten

Etableringsfriheten har tidigare bara gällt för förskola och fritidshem, men sedan 2009 har kommunens bidragsskyldighet utvidgats till att gälla det som kallas pedagogisk omsorg, till exempel familjedaghem eller flerfamiljssystem. Det innebär att en huvudman kan vara en dagbarnvårdare likaväl som en styrelse.

Mer information

Mer information lämnas av verksamhetschefen för förskola eller skola- och skolbarnomsorg. Dessa nås via Kontaktcenter på telefon 0303-70 30 00.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den