Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Hygienlokaler

Vissa hygienlokaler och liknande verksamheter ska anmälas i god tid till Miljöenheten innan de startar.

Anmälan

Om du planerar att starta någon av följande typer av verksamheter ska du anmäla det till Miljöenheten:

  • Verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, sprutor, lansetter, piercingsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg.
  • Bassängbad som är öppna för allmänheten eller som annars används av många människor.
  • Solarier (i enlighet med strålskyddslagen).

Du får starta verksamheten tidigast sex veckor efter att anmälan har gjorts. Om du startar en anmälningspliktig verksamhet utan anmälan kan du behöva betala en miljösanktionsavgift. Anmälningsblanketter hittar du under relaterad information.

Avgifter

Miljöenheten tar avgift för handläggning av anmälan av hygienisk verksamhet och för tillsyn av pågående verksamhet. Avgiften tas ut i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Egenkontroll

Alla ska regelbundet planera och kontrollera sin verksamhet. Då har du möjlighet att upptäcka eventuella fel på till exempel utrustning och kan göra åtgärder innan någon skada sker. Du ska till exempel regelbundet kontrollera att all utrustning fungerar som den ska och att lokal och redskap rengörs ordentligt.

Information till kunden

Kunderna ska informeras om eventuella hälsorisker. Om efterbehandling behövs ska kunden få information om skötselrutiner. All information ska vara skriftlig.

Sidan kontrollerades av:

den