Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Livsmedelskontroll

Offentlig kontroll utförs för att kontrollera hur livsmedelslagstiftningen följs. Livsmedelsverket har utarbetat en vägledning för offentlig kontroll av livsmedelsanläggningar och kontrollen kan genomföras som revision, inspektion, provtagning eller granskning.

Sektor samhällsbyggnad har tagit fram en kontrollplan för kontroll av livsmedels-anläggningarna i Ale kommun. Den offentliga kontrollen ska genomföras utan förvarning, utom vid revision eller liknande fall då livsmedelsföretagaren behöver kontaktas i förväg. Kontroll kan också genomföras utan att vara planerad, till exempel vid matförgiftningsutbrott eller klagomål.

Inspektion

Vid inspektion kontrolleras hur verksamheten fungerar och bedrivs.

Inspektionen kan vara rutinmässigt återkommande eller den kan vara påkallad av matförgiftning eller klagomål. Ibland är en tid avtalad för att vara säker på att få träffa verksamhetens innehavare, men för det mesta kommer inspektören oanmäld.  

Under inspektionen tittar inspektören bland annat på:     

  • lokalens utformning, material och slitage,
  • hur förvaring av livsmedel, upptining, beredning/tillagning, varmhållning och nedkylning går till,
  • rengöring av inredning, arbetsytor och utrustning,
  • var städutrustning förvaras och var omklädning sker,
  • om tvål och pappershanddukar för handtvätt finns,
  • hur egenkontrollen utförs och vad den innehåller.  

Efter inspektionen lämnas ett kontrollkort där inspektören kryssar för vad som har kontrollerats under inspektionen. Om inspektören har noterat avvikelser mot livsmedelslagstiftningen skrivs även en rapport som skickas till verksamhets-utövaren. Där framgår när och hur uppföljning kommer att genomföras.

Revision

Vid revision görs en systematisk och oberoende undersökning av företagarens rutiner för att avgöra om resultaten från verksamheten överensstämmer med lagstiftningen, om rutinerna har genomförts på ett effektivt sätt och om de är lämpliga för att nå målen. Dessa kontroller görs som stickprovskontroller.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den