Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Miljöfarlig verksamhet

Med miljöfarlig verksamhet menas en verksamhet som kan påverka omgivningen genom utsläpp till mark, luft eller vatten. Verksamheten räknas också som miljöfarlig om den till exempel kan orsaka buller.

Anmälan

Vissa miljöfarliga verksamheter ska anmälas till Miljöenheten innan de startar. Detta gäller också vid ändring av vissa större verksamheter, eller om olyckor/tillbud sker vid befintliga verksamheter. Den kompletta listan för anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter finns i miljöprövningsförordningen. Om du ska göra en anmälan av miljöfarlig verksamhet kan du använda den blankett som finns under e-tjänster och blanketter. Du ska även anmäla till Miljöenheten om du ska installera en ny cistern, värmepumpanläggning eller kyl- eller klimatanläggning. För det finns särskilda blanketter.

Om din verksamhet kräver tillstånd ansöker du om detta hos Länsstyrelsen.

Avgift

Miljöenheten tar ut avgift för handläggning av anmälningar och för tillsyn av miljöfarliga verksamheter. Avgiften tas ut i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.  Miljöenheten svarar på eventuella frågor gällande taxan.

Egenkontroll

Alla ska regelbundet planera och kontrollera sin verksamhet. Då har du möjlighet att upptäcka eventuella fel på till exempel utrustning och kan göra åtgärder innan någon skada sker.

För anmälningspliktiga verksamheter finns dessutom krav på ett mer systematiskt egenkontrollarbete som ska dokumenteras.


Relaterad information

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den