Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Lagstiftning

Lagstiftning om bekämpningsmedel

På Kemikalieinspektionens webbplats Länk till annan webbplats. finns en sammanställning över samtliga regler på området. Där hittar du också bekämpningsmedelsregistret med aktuell information om vilka bekämpningsmedel som är godkända samt ämnesblad med miljö- och hälsoaspekter på de aktiva ämnena i medlen.

Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats. finns Förordning (SFS 2014:425) om bekämpningsmedel och Föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel (NFS 2015:2) och Föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter (NFS 2015:3). De reglerar allt som gäller tillstånd, spridning, skyddsavstånd, information och dokumentation med mera vid spridning av kemiska bekämpningsmedel. Regler om bekämpningsmedel finns även i Vattenskyddsföreskrifter för Göta älv (14 FS 2004:212). Pdf, 2 MB.

Försiktighetsprincipen är ett begrepp i miljöbalken. Det betyder i korthet att du i första hand ska välja den minst skadliga produkt du kan, för att få önskad effekt (4 § i 2 kapitlet i miljöbalken). Miljöbalken gäller för alla som ska göra en åtgärd eller som har en verksamhet som kan påverka miljön eller människors hälsa.

Behörighet

För att du ska få använda bekämpningsmedel som tillhör klass 1 och 2 krävs att du har genomgått Länsstyrelsens behörighetsutbildning och fått godkänt på utbildningens kunskapsprov. Behörigheten gäller i fem år. Därefter måste man genomgå fortbildning och avlägga nytt kunskapsprov för att anses ha aktuella kunskaper. Jordbruksverket kan medge dispens från kunskapskravet.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den