Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Schakttillstånd och TA-plan

Vid arbeten som berör både kommunala vägar och vägföreningsvägar samt grönområden gäller Ale kommuns bestämmelser. För att få arbeta inom vägområdet eller grönområden krävs schakttillstånd och en tillfällig trafikanordningsplan (TA-plan).

Ale kommuns allmänna bestämmelser

Vid arbeten som berör både kommunala vägar och vägföreningsvägar samt grönområden gäller Ale kommuns allmänna bestämmelser Pdf, 501 kB. samt gällande bestämmelser för Arbete på väg (Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats..

  1. Ale kommun - Allmänna bestämmelser för arbeten inom gatu- och grönområden Pdf, 501 kB.
  2. Handbok- arbete på väg Pdf, 4 MB.
  3. Arbete på väg (Trafikverkets webbplats) Länk till annan webbplats.

Ansökan för att gräva eller schakta

För att få gräva eller schakta i nämnda områden krävs godkänd ansökan för schakttillstånd samt en granskad tillfällig trafikanordningsplan (TA-plan). En trafikanordningsplan ska beskriva vilka vägmärken och anordningar som får sättas upp men den ska också innehålla åtgärder för att åstadkomma en säker arbetsplats. Det är därför av stor vikt att TA- planen är utförlig samt tydlig. 

  1. Ansökan om schakttillstånd Länk till annan webbplats.
  2. Ansökan om TA-plan Länk till annan webbplats.
  3. Exempelsamling på tillfälliga TA-planer Pdf, 5 MB.

Relaterad information

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den