Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Skola

Undervisningslokaler ska anmälas

Om du vill öppna undervisningslokaler/skolverksamhet ska du först anmäla det till Miljöenheten.

Anmälan

Enligt Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 38 §, är det förbjudet att starta och driva följande verksamheter utan att anmälan har gjorts:

 • förskola
 • öppen förskola
 • fritidshem
 • förskoleklass
 • grundskola
 • gymnasieskola
 • särskola
 • specialskola
 • fristående skola
 • riksinternatskola
 • resurscenter.

Anmälan ska göras i god tid och innehålla de ritningar och uppgifter om lokalen och verksamheten som behövs för att Miljöenheten ska kunna bedöma om miljöbalkens regler uppfylls. Även tillbyggnad och väsentlig ändring av verksamhet ska anmälas. När lokalerna är färdigställda kan Miljöenheten komma på tillsyn.

Om livsmedel ska hanteras i verksamheten ska detta också registreras hos Miljöenheten. Livsmedelsfrågorna behandlas separat från verksamhetsfrågorna. Se här för mer information.

Avgifter

För Miljöenhetens handläggning av anmälan och för tillsyn av undervisningslokaler tas det ut avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den