Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Tobaksfria nikotinprodukter

En tobaksfri nikotinprodukt är en produkt utan tobak, men som innehåller nikotin. Innan du börjar sälja sådana produkter måste du göra en anmälan till kommunen. Du ska också ha ett program för egenkontroll, och se till att din personal känner till reglerna. Du får bara sälja tobaksfria nikotinprodukter till personer över 18 år.

Från och med den 1 augusti 2022 gäller lagen om tobaksfria nikotinprodukter. Detta gäller även för dig som sålt produkterna innan, och har tillstånd för att sälja tobaksvaror.

Anmäl försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

Du ska göra en anmälan till kommunen innan du börjar sälja tobaksfria nikotinprodukter. Till anmälan ska du bifoga en kopia av ditt egenkontrollprogram.

Så här gör du

Fyll i blanketten Anmälan av försäljning av tobaksfria nikotinprodukter Pdf, 80 kB.

Skapa ett egenkontrollprogram med Egenkontrollprogram för försäljning av tobaksfria nikotinprodukter Pdf, 658 kB.

Skicka blanketten om anmälan och egenkontrollprogram till kommun@ale.se eller på post till Ale kommun, 449 80 Alafors.

Vi har tagit fram en anvisning för hur ett egenkontrollprogram kan utformas. Anvisningen är ett stöd när du gör ditt egenkontrollprogram. Du ska skicka med en kopia på ditt egenkontrollprogram när du gör din anmälan.

Anvisning till egenkontrollprogram för försäljning av tobaksfria nikotinprodukter Pdf, 410 kB.

Informera personal om regler och rutiner

Du som är butiksägare eller försäljningsansvarig ska se till att personalen känner till försäljningsreglerna och verksamhetens rutiner. Du bör informera personalen löpande under året. Kom ihåg att även informera eventuell extrapersonal. Om du är ensamföretagare måste du själv hålla dig informerad.

Du ska ha ett program för egenkontroll

Du som ansvarar för en butik eller restaurang som säljer tobaksfria nikotinprodukter, måste enligt lagen ha ett så kallat program för egenkontroll, ett egenkontrollprogram. Syftet med ett sådant program är att skapa bra rutiner kring försäljningen och därmed göra det enklare för dig och din verksamhet att följa reglerna.

Avgift för tillsyn

Du betalar en årlig tillsynsavgift till kommunen. Kommunen kommer att ta ut en tillsynsavgift från dig om du säljer tobaksfria nikotinprodukter. Hur stor avgiften blir kommer att bestämmas av kommunfullmäktige.

Vill du veta mer?

Mer information om tobaksfria nikotinprodukter kan du läsa på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Anmälan om andra produkter

Försäljning av andra tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare anmäler du till Göteborgs Stad som Ale kommun har samarbete med när det gäller anmälan och tillsyn.

Läs mer på sidan Försäljning av folköl, tobak och liknande produkter

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den