Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Transporttillstånd och dispenser

Dispens behövs för transporter som överskrider gällande vikt- och dimensionsbestämmelser för en väg.

Tillstånd för transporten

Om transporten bara sker i en kommun är det kommunen som ger tillstånd för transporten. Sker transporten genom flera kommuner så ska ansökan skickas till Trafikverkets regionkontor (regionkontoret för den kommun som transporten påbörjas i).

På Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats. finns mer information om gällande vikt och dimensionsbestämmelser. Där kan du också hitta blanketter för att ansöka om transportdispens.

Dispens från lokal trafikföreskrift

Om du som näringsidkare behöver köra eller parkera där det inte är tillåtet att göra detta kan du ansöka om dispens från lokal trafikföreskrift. Ansökan skickas till Ale kommun.

  1. Ansökan om dispens från lokal trafikföreskrift Pdf, 757 kB.

Observera att vi endast kan ge dispenser på allmän platsmark. På kvartersmark finns inga lokala trafikföreskrifter att ge dispens från. Behöver du köra eller parkera på kvartersmark, kontakta fastighetsägaren för tillåtelse.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den