Ale kommuns logga
| Translate
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Räddningstjänsten arbetar vidare med släckningen av skogsbranden vid Skepplanda nära Stora och Lilla Iglekärr. Vattnet i ledningarna i området kan vara missfärgat på grund av att man använt mycket vatten till släckningen och då har tryckförändringen gjort att avlagringar lossat i rören. Vattnet går bra att dricka men man kan gärna spola i ledningarna så det ser mer aptitligt ut. Kommunal verksamhet som förskola och skola påverkas inte av branden utan är öppet som vanligt. För löpande info om branden se räddningstjänstens webbplats www.borf.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lyssna på sidan Lyssna

Företagsklimatet

Företagsklimatet på lokal och regional nivå har stor betydelse för uppkomsten av företag och för befintliga företags möjlighet att växa. Ett bra företagsklimat skapar fler arbetstillfällen, en ökad inflyttning samt i förlängningen såväl en bättre privat som offentlig service i kommunen.

Definition av företagsklimatet

Summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som finns i företagarens närmiljö. - Svenskt näringsliv

Citatet ovan är en vanligt förekommande definition av begreppet företagsklimat. Bakom orden står Svenskt Näringsliv som sedan början på 2000-talet genomfört en årlig undersökning av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner.

Detta stärker företagsklimatet

Hur bra ett företagsklimat är påverkas naturligtvis av en rad olika faktorer och omständigheter. En del av dessa har kommunerna själv stor rådighet över, andra faktorer måste de samverka med andra kommuner regionalt för att kunna påverka medan ömsomt bestäms på nationell eller överstatlig nivå.

På lokal nivå kan företagsklimatet stärkas på flera sätt. Bland annat handlar det om att utveckla kommunens service till dig som företagare. Vidare innebär arbetet också att skapa arenor som främjar dialog, förståelse och informationsspridning. Företagsklimatet påverkas också av upphandlingsrutiner, handläggningstider, kommunikationsmöjligheter, tillgång till internet och utbudet av verksamhetslokaler och mark.

Ett starkt företagsklimat bygger på en enighet mellan både näringsliv och kommun. Alla företagare, kommunala tjänstepersoner och politiker som på något sätt har med näringslivet att göra bidrar till upplevelsen av kommunens företagsklimat.

Insatser

I Ale är vi många som arbetar för det lokala företagsklimatet. Längst fram har vi näringslivsrådet med tillhörande arbetsgrupper. De tolv ledamöterna är alla företagare i Ale och engagerar sig för att utveckla vårt näringsliv. Rådet träffas fyra gånger per år och agerar både rådgivare och opinionsbildare i frågor som rör näringslivet.

Att utveckla kommunens service till dig som företagare är något som rådet alltid arbetar med. Här driver de frågor vidare som rör tillgänglighet, lagtolkning, handläggningstider och bemötande. Rådet står även bakom kommunens företagsträffar - såsom frukostar, luncher och företagsbesök. Företagsklimatet påverkas också av kommunens lagtillämpning och rutiner samt tillgång på kompetens, vägnät, lokaler och mark. Rådet agerar också vid konflikter och du kan alltid kontakta dem om du upplever att du har blivit illa bemött.

Målsättningar 2018

I Ale ska det vara lätt att starta och driva företag. Ett starkt företagsklimat bygger på en god relation mellan näringslivet och kommunen. Ales företagsklimat mäts och analyseras med hjälp av främst två undersökningar - Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) Insiktsmätning samt Svenskt Näringsliv årliga ranking av företagsklimatet. 2018 har vi satt upp följande mål:

  • Ett NKI på 74 av 100 i SKL:s Insiktsmätning
  • Ett sammanfattande omdöme på 3,75 av 6, Svenskt Näringsliv

För att mäta vårt arbete använder vi framför allt två mätningar - Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) Insiktsmätning och Svenskt Näringslivs mätning av företagsklimatet. 2017 genomförde vi även en egen undersökning.

Insiktsmätninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Insiktsmätningen görs kontinuerligt av SKL (Sveriges kommuner och landsting) och innebär att företagare som har haft kontakt med kommunen i diverse tillståndsärenden kan återkoppla hur kommunen har hanterat deras ärenden. Resultatet redovisas i ett NKI (Nöjd kund index). Ale Kommuns målsättning för 2017 är att ha ett NKI på 74 av 100.

 

Svensk Näringslivs mätninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utvalda företagare får svara på en enkätundersökning som ger ett sammanfattande omdöme av företagsklimatet i kommunen. Företagarna får utifrån sina egna preferenser ange hur bra de upplever att företagsklimatet i kommunen är. Det sammanfattande omdömet är på en skala mellan 1-6. För 2017 har Ale kommun en målsättning att ligga på minst 3,75. Här hittar du resultaten för 2017länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Vår egen undersökninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utöver SKL:s och Svenskt Näringslivs mätningar genomförde vi 2017 en egen undersökning. Här bad vi dig svara på frågorna utifrån hur du som företagare ser på företagsklimatet i Ale Kommun.


Kontakt

Näringslivschef

Pia Areblad
pia.areblad@ale.se
0303-33 00 00

Näringslivskoordinatorer

Aida Karimli
aida.karimli@ale.se
0303-33 00 00

Kristina Engstrand
kristina.engstrand@ale.se
0303-33 00 00


Relaterad information

Resultat

Ale enkät 2017länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sv. Näringsliv 2017länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Insiktsmätning 2016länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Insatser

Detta gjorde vi 2017

Detta gör vi 2018

 

Råd & riktlinjer

Handbok Företagsklimatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SKL om företagsklimatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

 

Kontaktcenter

Telefon: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se

 

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

 

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2018-02-01 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.