Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Näringslivsstrategi

Nytänkande och framåtanda bygger Ales näringsliv - detta är visionen som Ales nya Näringslivsstrategi bygger på. Den antogs av Kommunfullmäktige på sitt möte den 17 juni 2019.

Ny näringslivsstrategi antagen

Utgångspunkten i Näringslivsstrategin är "Ett starkt näringsliv med lönsamma och hållbara företag är en förutsättning för både Ales och regionens utveckling. Göteborgsregionen har ett ledande, diversifierat näringsliv med stark internationell koppling vilket gör att Ales näringsliv såväl som övriga regionen måste förhålla sig till omvärldens utmaningar och trender."

I Ale ser vi att Näringslivet bidrar till att lösa samhällets utmaningar tillsammans med oss på Ale kommun och andra aktörer. Vi följer utvecklingen med jobben. Vilka jobb finns egentligen kvar i framtiden? Tillväxten i Ale drivs av storstadsregioner och regionförstoring med Göteborg som motor och ger förutsättningar för ökad sysselsättning och tillväxt i hela Västsverige.

Näringslivsstragegiska programmet i Ale togs fram tillsammans med Näringslivsrådet som har en viktig uppgift att aktivt vara i dialog med kommunen i alla frågor som rör näringslivets utveckling. Läs mer om Näringslivsrådet och deras uppdrag här: Näringslivsrådet Länk till annan webbplats.

Prioriterade Mål

De prioriterade målen är starkare företag i tillväxt, fler nya företag och fler företagsetableringar

Vi arbetar med måluppfyllnad genom ett par utvalda fokusområden- Kompetensförsörjning, Innovationskraft, Företagsklimat, Attraktionskraft & Markberedskap/Infrastruktur

Tillsammans med Näringslivsrådet har vi tagit fram en handlingsplan som kopplats till strategin med riktning, åtgärder och aktiviteter som genomsyrar vårt arbete på Näringslivsenheten och som finns som vägvisare för alla kommunala verksamheter vid behov.

Mer information

Läs hela det näringslivsstrategiska programmet Pdf, 191 kB. och Kommunfullmäktiges beslut. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Näringslivschef

Per Brohagen
per.brohagen@ale.se

Näringslivsutvecklare

Aida Karimli
aida.karimli@ale.se

Vill du ringa till oss?
Du når oss på 0303-70 30 00


Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den