Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Lantbruk

Samhällsbyggnadsnämnden har ansvaret för miljötillsynen på lantbruk och Länsstyrelsen har sedan år 2009 ansvaret för djurskyddstillsynen.

Miljöskydd inom lantbruk

Lantbruk och djurhållande gårdar hanterar ofta produkter och processer som kan påverka miljön negativt. Lantbruk kan omfattas av många olika regler och bestämmelser som Verksamhet miljö har tillsyn över.

Exempel på detta är regler och bestämmelser för gödselhantering, hantering av kemiska produkter som till exempel bekämpningsmedel, cisterner, köldmedier och avfall. Vill du få mer information om bekämpningsmedel, cisterner och/eller köldmedier kan du följa länkar till höger.

Stora djurhållande gårdar kan behöva göra en anmälan till samhällsbyggnadsnämnden eller söka tillstånd hos länsstyrelsen, innan de startar eller gör förändringar i verksamheten.

Gödselhantering

Hur man hanterar djurens gödsel är en viktig miljöfråga. Därför finns det bestämmelser kring spridning och lagring av gödsel. Gödselhanteringen i och i nära anslutning till tätort omfattas av speciella krav för att undvika olägenheter i form av lukt och flugor.

Lagringsutrymmen för gödsel ska vara utformade så att avrinning och läckage inte sker till omgivningen. Vilken typ av lagringsutrymme som är lämplig beror på antalet djur och typ av gödselhanteringssystem.

Regler finns för när och hur gödsel får spridas. Särskilda bestämmelser finns för lagring och spridning av gödsel inom områden med detaljplan.

Tillsynsmyndigheten får i enskilda fall medge undantag från vissa bestämmelser om det behövs på grund av något oförutsägbart som lantbrukaren inte kunnat påverka eller lösa inom lagstiftningens ramar.

Begravning av häst hemma

Från och med den 1 februari 2015 behövs inte något tillstånd från Länsstyrelsen för nedgrävning av död häst. Nedgrävning av död häst måste ändå göras på en lämplig plats. Innan nedgrävning ska Verksamhet miljö kontaktas för bedömning av om platsen är lämplig.

Tänk på detta vid val av plats:

  • Nedgrävningsplatsen ska vara minst 200 meter från bostad och dricksvattentäkt.
  • Platsen bör ligga minst 50 meter från vattendrag. Kroppen får inte heller grävas ned i närheten av dräneringsrör.
  • Kroppen ska täckas med minst 1,5 meter jord. Avstånd till grundvatten eller berg ska vara minst 1 meter.
  • Om kroppen kommer att grävas ner på någon annans mark måste markägaren ge sitt medgivande.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Sidan kontrollerades av:

den 2020-06-12 

 

KARTOR

Kommunkartan länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Här hittar du förskolor, äldreboenden,
detaljplaner och mycket mer.

Hemesterkartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Här hittar du utomhusaktiviteter,
sevärdheter och besöksmål i Ale.

Karta över var du hittar förskolor, lekplatser, äldreboenden med mera.