Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Avgifter och riskklassificering

Alla livsmedelsverksamheter betalar en årlig avgift, kontrollavgift, för den offentliga kontrollen som utförs av sektor samhällsbyggnad.

Dessutom betalas en avgift som motsvarar en och en halv timmes kontrolltid för registrering av livsmedelsanläggning.

Den årliga kontrollavgiften ska motsvara den tid som i genomsnitt läggs på kontroll av livsmedelsverksamheten under ett år.  För enklare verksamheter utförs inte kontroll varje år. Man betalar varje år, men kontrolltimmarna samlas i en slags pott och sedan görs kontroll med ett intervall på exempelvis två eller tre år.

Kommunfullmäktige fastställer taxan för livsmedelskontroll. Beslut om riskklassificering och årlig kontrollavgift tas av samhällsbyggnadsnämnden. Avgiften ska användas för att bekosta sektor samhällsbyggnads livsmedelskontroll. Extra avgift tas ut vid uppföljande kontroll och när ett prov inte har varit godtagbart och omprovtagning måste göras.

Riskklassificering

För att ta reda på hur många timmars kontroll en livsmedelsanläggning behöver per år görs en riskklassificering. Den bygger på Livsmedelsverkets vägledning för riskklassificering.

Livsmedelsanläggningarna delas in i riskklasser beroende på vilken sorts hantering de har samt i vilken omfattning hanteringen sker. Man tar även hänsyn till om de livsmedel som hanteras ska serveras till känsliga konsumentgrupper. Modellen är indelad i två delar, en riskmodul och en erfarenhetsmodul, och visar vilken kontrolltid anläggningen får. Genom att titta på riskerna beräknar man alltså hur mycket tid som kommer att gå åt till kontroll per år.

Riskfaktor 1 - typ av verksamhet

Riskfaktor 1 - typ av verksamhet
Typ av verksamhetExempel på typ av livsmedelshanteringRiskpoäng
HögriskTillverkning av maträtter från rå fisk/kyckling/kött, transport av varmhållna livsmedel, nedkylning55
MellanriskKokning av ris/pasta/potatis, tillverkning av smörgåsar, sallader och smörgåstårtor, återuppvärmning och varmhållning med efterföljande servering35
LågriskKylförvaring, upptining, manuell hantering av glass, 15
Mycket låg riskBakning, hantering av livsmedel som inte kräver kyla, hantering av frysta livsmedel, uppvärmning av fryst, bearbetad produkt5

Riskfaktor 2 - produktionens storlek

Riskfaktor 2 - produktionens storlek
OmfattningKonsumenter/portioner per dag (restaurang, café, skolkök mm)Antal anställda (årsarbetskrafter hos butiker, grossister mm)Riskpoäng
Mycket stor> 250 000 55
Stor> 25 000 - 250 000> 3045
Mellan> 2 500 - 25 00011-3035
Liten> 250 - 2 5004-1025
Mycket liten> 25 - 2501-315
Ytterst liten< 25< 15

Säsongs- och deltidsanställda räknas om till årsarbetskrafter. En årsarbetskraft beräknas arbeta cirka 200 dagar på heltid. Observera att detta även gäller personer som arbetar utan att vara anställd alternativt ideellt i en livsmedelsverksamhet.

Riskfaktor 3 - konsumentgrupper

Riskfaktor 3 - Konsumentgrupper
Livsmedel tänkt att konsumeras av känsliga grupperRiskpoäng
Barn under 5 år10
Personer med nedsatt immunförsvar (till exempel patienter på sjukhus, gravida, personer på äldreboenden)10
Personer med livsmedelsrelaterad allergi eller annan överkänslighet mot livsmedel10

Riskklasser (summan av riskfaktor 1-3)

Riskklasser (summan av riskfaktor 1 - 3)
RiskklassRiskpoäng
1100 -
280 - 90
360 - 70
440 - 50
5- 30

Erfarenhetsmodul

Den erfarenhet sektor samhällsbyggnad får av hur väl verksamheten sköts vid kontroll, alltså bland annat vid inspektioner, ska i framtiden avgöra vilken erfarenhets-klass verksamheten hamnar i. Vid första riskklassificeringen placeras verksamheten i erfarenhetsklass B.

Kontrolltid

Utifrån den riskklass och erfarenhetsklass som verksamheten är placerad i tilldelas anläggningen en årlig kontrolltid.

Årlig kontrolltid i timmar

Årlig kontrolltid i timmar
RiskklassErfarenhetsklass   
ABCD
1163264128
28163264
3481632
424816
51248

Årlig kontrollavgift

Antal kontrolltimmar multiplicerat med kommunens fastställda timtaxa för livsmedelskontroll ger den årliga avgiften. En verksamhet som tillagar rått kött (55 poäng) emellan 25 och 250 portioner per dag (15 poäng) utan att rikta sig till känsliga konsumentgrupper (0 poäng) hamnar i riskklass 3. Kontrolltiden blir då 8 timmar per år i erfarenhetsklass B. Om man multiplicerar 8 timmar med timtaxan på 1100 kronor per timme får man en årlig avgift på 8 800 kronor.

För taxa, se  Taxa för prövning och kontroll enligt livsmedelslagstiftningenPDF

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2019-01-18 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.