Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Sanering av PCB

Inventering av PCB i byggnader uppförda och/eller renoverade mellan 1956 och 1973 skulle ha gjorts senast den 30 juni 2008.

PCB (polyklorerade bifenyler) är en samling miljögifter som bland annat kan påverka immunförsvar och fortplantning. Användningen av PCB förbjöds 1972, men ämnet finns fortfarande kvar i miljön på grund av dess kemiska stabilitet och långa nedbrytningstid.

En ny förordning om PCB, Förordning (SFS 2007:19) om PCB mm, trädde i kraft den 1 mars 2007. Förordningen berör främst byggnader uppförda eller renoverade mellan åren 1956 och 1973, dock inte en- och tvåbostadshus.

Om du äger en byggnad som omfattas av förordningen behöver du inventera förekomsten av fogmassor, golvmassor, isolerrutor, kondensatorer och andra utrustningar som kan innehålla PCB. För fog- och golvmassor finns krav på sanering. Övriga produkter, varor och utrustningar ska märkas upp så att det tydligt framgår att de innehåller PCB.

Inventeringsresultatet med analysresultat och situationsplan som visar var proverna har tagits samt var PCB konstaterats ska redovisas till Verksamhet miljö. Visar provtagning på halter över 500 ppm (500 mg/kg) ska en handlingsplan för sanering bifogas som visar vilka åtgärder fastighetsägaren planerar för att skilja ut och omhänderta PCB-produkterna som farligt avfall när de blir avfall.

Kontakta Verksamhet miljö för mer information och blanketter.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2020-02-21 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.